Høyre klart størst i fylket

I likhet med stortingsvalget i 2017, er Høyre suverent største parti på Agder i med 27,2 %, og 55% foretrekker Erna Solberg som statsminister i ny partibarometer for august.n n

n


Klart størst på Agder

n
— Dette er hyggelige tall for oss. Kampen om Sørlandet har historisk vært viktig for hvem som vinner valgene nasjonalt, noe fjorårets stortingsvalg er et eksempel på, sier fylkesleder Harald Furre.n
n
Fylkestingsgruppen til Agder Høyre ville med denne målingen fått 14 representanter i fylkestinget, om man beregner partioppslutning for det sammenslåtte Agder-fylket. Tar man resultatet fra 2015-valget, ville et felles fylkesting på Agder hatt 11 representanter.n

Erna mest populær

n
n
n
n
I tillegg ble respondentene spurt om hvem de foretrekker som statsminister. 55% av de spurte foretrekker Erna som statsminster, mens kun 32% ville valgt Jonas Gahr Støre.n
n
Denne målingen gir en indikasjon på at velgerne gir tillit til Erna og hennes prosjekt om å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sier Peder Weidemann Egseth, pressesjef i Høyres stortingsgruppe.
n

Fakta om målingen:

Gjennomført av Respons for Høyre. Målingen er foretatt 6.-10. august per telefon.n
For mer informasjon, ta kontakt med Peder Weidemann Egseth på mobil: 944 41 857 eller e-post: peder.egseth@stortinget.non
n
n

n
nn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n

Parti

n
n

Fylkestings-valgetn2015 **)

n
n

ResponsnAugust 2018

n
n

Rødt

n
n

1.1

n
n

2.5

n
n

SV

n
n

2.7

n
n

4.9

n
n

Ap

n
n

28.0

n
n

23.3

n
n

Sp

n
n

6.0

n
n

8.4

n
n

Venstre

n
n

4.6

n
n

3.1

n
n

KrF

n
n

15.3

n
n

11.9

n
n

Høyre

n
n

21.7

n
n

27.2

n
n

Frp

n
n

11.9

n
n

14.9

n
n

MDG

n
n

3.8

n
n

1.8

n
n

Demokratene

n
n

1.6

n
n

0.7

n
n

Pensjonistpartiet

n
n

1.7

n
n

0.2

n
n

Andre *)

n
n

1.6

n
n

1.1

n
n
nnnn
nn

*) Gruppen Andrenomfatter denne gang 0.7 til Partiet De Kristne og 0.4 til Piratpartiet.

nn

**) Beregnetnpartioppslutning for det sammenslåtte Agder-fylket foretatt av Pollofpolls.

n
nnn

Barometeret er basert på 802 intervjuer. 74 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført i perioden 6. – 9. august 2018 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.

n

Følgende spørsmål ble stilt: ‘Dersom det var fylkestingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?’ og ‘Stemte du ved stortingsvalget i 2017? I så fall, hvilket parti stemte du på da?’

n

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3.5 prosentpoeng, De største partiene har de største feilmarginene.nnnn n


For komplette bakgrunnstall se vedleggene under:

n
n
n