Høyre klart størst i fylket

Bilde av statsminister Erna Solberg under Arendalsuka 2018

I likhet med stortingsvalget i 2017, er Høyre suverent største parti på Agder i med 27,2 %, og 55% foretrekker Erna Solberg som statsminister i ny partibarometer for august.


Klart størst på Agder

Dette er hyggelige tall for oss. Kampen om Sørlandet har historisk vært viktig for hvem som vinner valgene nasjonalt, noe fjorårets stortingsvalg er et eksempel på, sier fylkesleder Harald Furre.

Fylkestingsgruppen til Agder Høyre ville med denne målingen fått 14 representanter i fylkestinget, om man beregner partioppslutning for det sammenslåtte Agder-fylket. Tar man resultatet fra 2015-valget, ville et felles fylkesting på Agder hatt 11 representanter.

Erna mest populær

I tillegg ble respondentene spurt om hvem de foretrekker som statsminister. 55% av de spurte foretrekker Erna som statsminster, mens kun 32% ville valgt Jonas Gahr Støre.

Denne målingen gir en indikasjon på at velgerne gir tillit til Erna og hennes prosjekt om å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sier Peder Weidemann Egseth, pressesjef i Høyres stortingsgruppe.

Fakta om målingen:

Gjennomført av Respons for Høyre. Målingen er foretatt 6.-10. august per telefon.
For mer informasjon, ta kontakt med Peder Weidemann Egseth på mobil: 944 41 857 eller e-post: peder.egseth@stortinget.no

Parti

Fylkestings-valget 2015 **)

Respons August 2018

Rødt

1.1

2.5

SV

2.7

4.9

Ap

28.0

23.3

Sp

6.0

8.4

Venstre

4.6

3.1

KrF

15.3

11.9

Høyre

21.7

27.2

Frp

11.9

14.9

MDG

3.8

1.8

Demokratene

1.6

0.7

Pensjonistpartiet

1.7

0.2

Andre *)

1.6

1.1


*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.7 til Partiet De Kristne og 0.4 til Piratpartiet.

**) Beregnet partioppslutning for det sammenslåtte Agder-fylket foretatt av Pollofpolls.

Barometeret er basert på 802 intervjuer. 74 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført i perioden 6. – 9. august 2018 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Følgende spørsmål ble stilt: ‘Dersom det var fylkestingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?’ og ‘Stemte du ved stortingsvalget i 2017?  I så fall, hvilket parti stemte du på da?’

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 2 og 3.5 prosentpoeng, De største partiene har de største feilmarginene.


For komplette bakgrunnstall se vedleggene under: