Husker Arbeiderpartiet dårlig?

Definisjonen på falske nyheter er at det er fabrikkert informasjon som har til hensikt å villede. Bråten påstår at vi fremmer usanne påstander om Ap og at vi bør sjekke protokollen. Vi har lest protokollen og vi var til stede i de samme møtene som Gro Bråten, og vi forundres over påstandene.n n

n Det var en lang prosess fram til endelig vedtak om tilbudsstruktur for de videregående skolene, og mange forslag ble justert underveis i håp om å få flertall.

n

n

n

Her er noen hovedpunkter:n

n

n

n

• Mai 2019 – Hovedutvalg for utdanning og kultur i Vest-Agder

n

n Ap fremmer en rekke endringsforslag. Ingenting om byggfag i Vennesla.

n

Flertallet i utvalget inkludert Høyre ber administrasjonen vurdere å opprette bygg- og anleggsteknikk ved Vennesla vgs 2020/2021.

n

Arbeiderpartiet er så uenige at de ber om en protokolltilførsel om at de stemte mot og at de ville beholde daværende skolebruksplan (uten byggfag Vennesla)n

n

• Juni 2019 – Fylkesutvalg i Aust-Agdern

n

Både Høyre og KrF fremmer flertallsforslaget fra HKU. Det blir enstemmig vedtatt.n

n

• Juni 2019 Fellesnemd Agdern

n

KrF foreslår flertallsforslaget fra de to tidligere møtene. Ap ved Gro Bråten foreslår at det utredes først, og ikke med tanke på oppstart i 2020, men i 2021.

n

Høyre, Frp og Sp argumenterer med at behovet er godt nok utredet og at skolen og næringen trenger et tydelig signal. Frp foreslår oppstart i 2020.

n

I håp om å få flertall justerer Høyre sitt forslag til å vedta oppstart i 2021, men det får kun stemmene til Høyre, Frp og Sp. Dermed er Gro Bråtens forslag om å «utrede å opprette bygg- og anleggsteknisk» det eneste som gjenstår, og det blir selvsagt vedtatt enstemmig, som Bråten påpeker.n

n

Informasjonen over er hentet fra de offentlige protokollene, og Bråten kan neppe påstå den er usann.Vi vil ikke bruke Bråtens retorikk, men vi mener hennes fremstilling gir et uriktig bilde av saken.

n

Kanskje har hun glemt at det gjennom denne prosessen var Høyre som presset på for byggfag i Vennesla mens Ap strittet imot? Det er uansett ikke så viktig.

n

Arbeiderpartiet mente i sitt første innlegg at engasjementet for byggfag i Vennesla hadde minsket. Høyres svar var at det har det ikke. Vi venter ikke på svarene i Aps utredning. Vi vet at det er en dårlig ide å busse ungdommene bort fra bygda og bort fra læreplassene for å gå på skole i byen.

n

Når saken kommer opp på nytt, vil Høyre stemme for å opprette bygg- og anleggsteknikk ved Vennesla vgs.

n

Det kjempet vi for i 2019, og det kjemper vi for nå. n
n