Hva er det som ikke er sant Eivind Drivenes?

Stortingskandidat Eivind Drivenes fra Senterpartiet påstår i FVN 26.juni at jeg ikke forteller hele sannheten om selvforsyningsgraden. Det er en ganske usaklig påstand når han ikke kan redegjøre for hva som IKKE var sant?

Jeg diskuterer gjerne landbrukspolitikk med deg Eivind Drivenes, men håper at du for fremtiden holder deg til sak og ikke slenger ut påstander uten dekning. Stortingskandidat Ingunn Foss fra Lyngdal skriver dette leserinnlegget i Fædrelandsvennen. Foto: Agder Høyre

Sannheten er at vi produserer opp mot maksimalt av det vi KAN produsere i Norge.  Til tider har vi til og med overproduksjon!  Vi har potensiale for å produsere mer innen grøntsektoren, men korte vekstsesonger og ustabilt vær gjør det utfordrende.  Under pandemien har vi også sett hvor avhengig denne sektoren av landbruket er av utenlands arbeidskraft. 

Sannheten er også at «Selvforsyningsgraden» beregnes utfra et vanlig norsk kosthold.  I dette kostholdet inngår det for de fleste av oss over halvparten utenlandsproduserte matvarer. 

Hva er det du vil produsere mer av i Norge for å øke selvforsyningsgraden slik den beregnes i dag?

Min oppfordring til oss alle er å handle mest mulig norskproduserte matvarer for å støtte den norske bonden.  Ikke minst utfra beredskapshensyn.  Vi er sårbare hvis den norske matproduksjonen forsvinner.  Norge har penger, men det er ikke sikkert det alltid er varer å få kjøpt i utlandet når vi ser utfordringen med tørke og flom i verden.

Vårt mål er å produsere mest mulig av de matvarer vi har forutsetning for å produsere i Norge og legge til rette for at den norske bonden får gode inntektsmuligheter. 

Det var også målet for årets jordbruksforhandlinger hvor vi også foreslo å gjennomgå «budsjettnemndas tallgrunnlag» for å se om noe må endres. Selv dette sa bøndene nei til.  

Gitt en krisesituasjon hvor all import ble stoppet ville nok de fleste av oss ha savnet både kaffe, avocado og ananas og annet, men vi ville trolig klart oss uten også.

Jeg diskuterer gjerne landbrukspolitikk med deg Eivind Drivenes, men håper at du for fremtiden holder deg til sak og ikke slenger ut påstander uten dekning

En saklig og redelig debatt tjener oss alle.