Ikke rør vår viktigste handelsavtale

Å skape mer og inkludere flere er en av Høyres viktigste valgkampsaker. Derfor kan vi ikke rokke ved vår viktigste avtale – EØS avtalen!

Ingunn Foss – Stortingsrepresentant Agder Høyre. Foto: Jørgen Heimsæter.

Å ha en jobb å gå til er viktig for inntekt, deltakelse og selvfølelse.  Det er også helt avgjørende at alle som kan bidrar med inntekter til staten slik at vi kan opprettholde og videreutvikle det velferdssamfunnet vi har i dag.

Vi vet at vi har utfordringer med velferdssamfunnets bærekraft.  Statens inntekter synker og oppgavene vokser.  Vi blir flere eldre og færre yrkesaktive.  Derfor må vi skape flere lønnsomme arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet

Høyre er på lag med alle som vil skape arbeidsplasser, vi heier på det private næringslivet og sier nei til skatteøkninger og reguleringer som vil gjøre jobbskaping vanskeligere

For Agder er det helt avgjørende for verdiskaping og arbeidsplasser at vi har et marked hvor vi kan selge våre varer og tjenester. Derfor roper vi et høyt varsku om å ikke rokke ved vår viktigste avtale – EØS avtalen!  Den sikrer oss tilgang til et marked med over 500 millioner mennesker. 

Mesteparten av alt som eksporteres fra Norge går til EU. 
I Agder har det, på tross av pandemien, vært vekst i eksporten.  Tall fra SSB viser at bedrifter fra Agder eksporterte varer for 22 milliarder kroner til EØS land i 2020. 

På tross av at pandemien prega fjoråret sterkt, tilsvarer det en økning på hele 9,5 %, sammenlignet med 2019.  Dette vitner om et  næringsliv som skaper attraktive og konkurransedyktige  produkter og tjenester som kan selges i et stort marked.   I økonomisk usikre tider som nå er det viktigere enn noen gang å ha et godt forhold til våre handelspartnere i Europa.

På et møte med Alcoa Lista fikk Statsministeren, Utdanningsministeren og Barne og familieministeren med flere høre at Alcoa er helt avhengig av forutsigbarheten i EØS avtalen.  Det ble sagt at EØS avtalen «gjør det meste knirkefritt»  og at «Brexit antyder hvordan livet kan bli uten EØS – vi liker ikke det vi ser» sa Ole Løfsnæs, energidirektør ved Alcoa

Samme budskap kom fra Lars Petter Maltby  i Eyde klyngen.  Dette budskapet må vi ta på alvor!

Å si nei til EØS avtalen er å gamble med norske arbeidsplasser og velferdssamfunnets fremtid.  

På venstresida vokser motstanden mot EØS avtalen.  Sp, SV og Rødt vil melde Norge ut av EØS avtalen.  Til og med krefter i Arbeiderpartiet trekker i retning av å skrote avtalen.  Det gir grunn til bekymring for alle næringsdrivende i Agder som har sitt levebrød av å eksportere varer til Europa. 

Det kan knapt finnes et dårligere tidspunkt til å utfordre Norges forhold til vårt viktigste marked. 

Nå trenger vi mer enn noen gang så gode rammebetingelser som mulig for norske bedrifter

Jeg håper velgerne på Sørlandet tenker på dette når det avgir sin stemme ved høstens valg.