Innspillsmøter – Nå kan du påvirke morgendagens politikk

Neste år skal Høyres stortingsvalgprogram for 2021-2025 vedtas. Men det er nå i høst at du som Høyre-medlem har den beste muligheten til å påvirke, ved å delta på innspillsmøter, årsmøter eller sende inn dine innspill.

Agder Høyre inviterer nå alle våre medlemmer til å delta i programarbeidet for Stortingsvalg 2021-2025. Innspillsmøter er åpne for alle. Sammen endrer vi norsk politikk!

Høyre har nylig lansert sitt førsteutkast til nytt partiprogram for 2021 — 2025, og nå starter et spennende arbeid hvor alle medlemmer og våre velgere inviteres til å påvirke morgendagens politikk.

Høyre er det partiet hvor politikken bygges nedenfra, hvor vi har takhøyde for ulike meninger – og hvor vår ideologi setter enkeltmennesket foran systemet. Det skal vi være stolt av og du inviteres derfor til Agder Høyres regionale innspillsmøte.

Alle er velkommen til regionale innspillsmøter

I dette møtet vil vi presentere førsteutkastet av Høyres partiprogram, og du skal få god anledning til å gi innspill eller stille spørsmål. Vi vil fortelle litt om arbeidet i de tematiske arbeidsgruppene, mens det inviteres inn lokale aktør som vil gi innspill til oss i Høyre sett utenfra. For å sikre at flest mulig kan delta på en trygg måte, arrangerer vi tre regionale møter. FHIs smittevernråd for arrangementer er ivaretatt.

Alle medlemmer har anledning til å invitere med seg potensielle, nye medlemmer. Sammen skaper vi den beste politikken!


Tirsdag 6. oktober — Lister
Sted: Rosfjord strandhotell, Lyngdal
Tid: kl. 18:00 til 20:30
TRYKK HER FOR PÅMELDING

Torsdag 8. oktober — Østre Agder

Sted: Tvedestrand nye videregående skole
Tid: kl. 17:00 til 20:30
TRYKK HER FOR PÅMELDING

Mandag 12. oktober — Setesdal og Kristiansandsregionen

Sted: Vennesla Kulturhus
Tid: kl. 18:30 til 20:30
TRYKK HER FOR PÅMELDING


Vi vil høre hva du mener er viktig å få med i programmet.

  • Hva er viktig for at din kommune skal fungere best og gi gode tjenester med høy kvalitet tilpasset akkurat dine behov? Vi må fortsette arbeide med å forenkle, fornye og forbedre. Når du trenger hjelp, skal du bli sett, hørt og forstått.
  • Kanskje du har innspill om hvordan vi kan skape mer og bidra til arbeide med klima og miljø?  Nye næringer kan både skape trygge arbeidsplasser og få ned utslippene.
  • Eller hvordan dine barn skal få en trygg og god oppvekst, med en skole hvor de både blir sett og mestrer læringen? Utdannelse og kompetanse er avgjørende for å inkludere flere i arbeidslivet, og gi dem en trygg fremtid i samfunnet.

Alle medlemmer kan delta på årsmøter

Videre er du velkommen til årsmøte i din lokalforening. Årsmøtene avholdes normalt innen utgangen av desember, hvor alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta.

Her kan man ta til orde for endringsforslag til det utsendte programutkastet. Disse forslagene gjennomgåes av en programkomite, og forslagene behandles videre av Agder Høyres fylkesårsmøte 5. – 6. februar 2021, som vedtar hvilke endringsforslag som skal sendes til Høyres landsmøte 2021.

Har du spørsmål? Ta kontakt med regionrådgiver Tor Marius Markussen på e-post: tmm@hoyre.no