Julehilsen fra Agder Høyre

Året 2020 er det det året vi kommer til å fortelle om til våre barnebarn. Korona-året. Året da verden ble stengt ned. Året vi måtte holde avstand og ikke kunne ha så mange gjester i julen. Her i Norge kommer vi også til å fortelle om at vi klarte oss ganske godt, at myndighetene sørget for gode rammer for befolkning og næringsliv. Vi er heldige som lever i Norge hvor Erna og regjeringen har utvist god og trygg kriseledelse.

Julehilsen fra Agder Høyre

Høy aktivitet i 2020

I henhold til myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser og FHIs smittevernråd, har vi gjennom året gjennomført medlemsaktiviteter og opplæring via digitale kurs og webinarer. I september arrangerte vi også Sørlandets viktigste politiske verksted med inspirerende innledere under Kommunalkonferansen.

Agder Høyres programkomite ledet av 1. nestleder Torunn Ostad, har sammen med lokalforeninger, medlemmer og andre deltatt aktivt i programprosessen for stortingsvalgprogrammet 2021 – 2025. Det har vært avholdt mange regionale møter hvor vi har fått gode innspill fra medlemmer, støttespillere, næringsliv, organisasjoner og andre.

Om kort tid sender Høyres programkomite ut 2. utkastet til valgprogrammet. Programarbeidet fortsetter frem til, og under Fylkesårsmøtet 5. – 6. februar og deretter til endelig behandling under Høyres Landsmøte 11. – 14. mars 2021.

Vi har gjennomført en grundig og omfattende nominasjonsprosess, valgt Agder Høyres kandidater til Stortingsvalget 2021 for to valgdistrikt. Valgkamputvalget ble konstituert etter avholdt nominasjonsmøte, og de er nå i full gang med arbeideidet mot valgseier 2021. Inntektsutvalget har arbeidet målrettet opp mot næringsliv, bidragsytere og andre samfunnsaktører for økonomisk støtte.

2021 – et spennende og viktig stortingsvalgår

Valgresultatet blir viktig for alle som bor i Agder, vi vet at det betyr noe hvem som styrer i landet. Høyre har styrt Norge trygt siden 2013 med Erna Solberg som statsminister.

Regjeringen har ledet landet trygt gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrisen. Vi har mange utfordringer som må løses i tiden fremover, men en ny sosialistisk regjering er ikke det beste for landet vårt. Høyres politikk bygges nedenfra og opp og vi har de beste løsningene på morgendagens utfordringer.

I løpet av våren vil vi invitere til politisk og organisatorisk opplæring for å klargjøre oss til valgkamp. Høyre og Erna trenger DEG med på laget! For å nå våre mål og bidra til et samfunn med muligheter for alle trenger vi et sterkt Høyre.

Vi skal fortsette å bygge Team Agder Høyre. Vi skal bli enda flere aktive, flinkere og ikke minst rekruttere nye medlemmer med mangfoldig bakgrunn.

Høyre skal forstå den tid vi lever i og gi svar folk tror på. Vi skal fortsatt være aktiv i media og på sosiale medier, for Høyre skal være det partiet som setter den politiske dagsorden.

Vi vil takke alle våre medlemmer som har bidratt, vært aktive og vært med å fremme Høyres politikk gjennom året. En spesiell takk til alle våre kandidater, folkevalgte, tillitsvalgte, Unge Høyre og Senior Høyre for innsatsen.

Sammen skal hele organisasjonen arbeide for å nå våre mål, sikre fire nye år med Høyre i Regjering og Erna som Statsminister. En Regjering som tror på Norge og som skal ta oss trygt tilbake til hverdagen!

Nå er det snart jul, en fredfylt tid hvor vi kan lade batteriene. Vi kan dessverre ikke treffe så mange eller gi hverandre juleklemmer, men vi kan ringe en venn som trenger noen å snakke med. Så kan vi se frem til og glede oss til neste år med nye muligheter og forhåpentligvis en mer normal situasjon enn i det året som har gått

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår!