Julehilsen fra Høyres fylkestingsgruppe

Her er en liten julehilsen fra Høyres fylkestingsgruppe med en oppsummering av det politiske året 2020.

Vi går mot slutten av året, og det passer med noen refleksjoner og tilbakeblikk.

Det har vært et spesielt år.

Det har vært et spesielt år. Smittevern og smittesituasjon har preget hverdagen og det har preget det politiske arbeidet. Fylkesordfører Arne Thomassen har vært tettest på som en del av kriseledelsen i fylket. Mange har utført jobbene sine med smitte og smittevern tett innpå, og mange virksomheter har mistet inntekter.

Fylkestinget har forsøkt å bidra ved å framskynde prosjekter innen samferdsel og eiendom, og ved å bevilge ekstra midler til lærlinger, næringsutvikling, bredbånd, reiseliv og kultur. 

Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region. Da må likestilling og mangfoldsarbeid være en selvfølgelig måte å tenke på. Og det må være mulig å bo og jobbe i hele Agder. Derfor har Høyre og samarbeidspartiene satset spesielt på gode skoler, tiltak for å fange opp dem som har falt utenfor, på trygge og gode veier og på bredbånd i hele fylket.

Vi har en offensiv næringspolitikk, for det skal være lett å skape noe.

Høyres gruppeleder Torunn Ostad

Nylig har vi vedtatt et klimabudsjett, for å sikre at Agder tar ledelsen som Norges mest bærekraftige region. En tydelig og god satsing på verdiskaping, inkludering, kompetanse og infrastruktur. Det er oppskriften på et Agder for alle. 

Gjennom året har vi hatt gleden av å besøke mange av Høyres lokallag, mange bedrifter og kulturopplevelser. Det skjer utrolig mye spennende i alle delene av fylket vårt. Kanskje har dette året med lite reising og en annerledes hverdag lært oss hvor viktig det er å ta i bruk og glede oss over alt det flotte vårt eget nabolag har å by på.

Agder er en variert, vakker og livskraftig landsdel!

Agder Høyres fylkestingsgruppe ønsker dere alle en fredelig og hyggelig julehøytid! 

Gruppeleder Torunn Ostad