Julehilsen fra Sally Vennesland amp; Torunn Ostad

nn På slutten av 2018 har vi lyst til å dele noen tanker fra fylkestingsgruppene i Agder Høyre.nnnnnn n

nn Alvoret i klima- og miljøperspektivet har virkelig sunket inn. Vi jobber for omlegging til lavutslippsamfunnet, både innenfor transport, næringsliv og samfunnsutvikling. Det er vårt ansvar og vår forpliktelse å skulle levere videre til neste generasjon en region som er grønnere, blåere, hvor det er godt å bo, der utdanningstilbudene og jobbene finnes og der menneskene trives. Omstilling til en klimavennlig verden haster, og det haster mer for hver dag som går.n
n

n

Vi har jobbet målbevisst gjennom flere år i forhold til utvikling av det gode liv på Sørlandet. Vi har løftet likestillingsperspektivet, vi har jobbet med inkludering, vi har fremmet mangfoldstanken, vi har snakket om et raust og åpent samfunn. Vi har snakket om viktigheten av at alle deltar, at alle finner sin plass, heltidskultur har vært i fokus, og skole.

n

Vi ser at dette arbeidet nå blir mer tydeliggjort og konkretisert gjennom «Veikart Levekår». Her samles mange tråder i et felles og samlet løft for levekårsutvikling på Agder. Det er fint å kunne være med på – også økonomisk – å forsterke dette viktige arbeidet.n
n
n

n

Så har vi sagt før – og gjentar så gjerne igjen – at det aller viktigste levekårsprosjektet vi som fylkespolitikere kan bidra med er å sørge for at våre elever gjennomfører videregående skole og kan gå til et arbeidsliv der det er bruk for dem.

nn

Derfor betyr vår satsning på utdannelse så mye. Og da tenker vi både på den faglige delen, men også på den delen der vi styrker skolehelsetjenesten. Våre elever skal ha en hverdag hvor de lærer og trives. Det vil være et viktigste for å hindre drop-out.

nn

En av fylkeskommunens viktige oppgaver er rollen som regional utvikler. Å skape samhandling, å sette retning, å ha en samfunnsutvikler- og tilretteleggerrolle er en stor utfordring. Det er i primærkommunen menneskene bor og det er her vi kan være med å målrette tiltak som kommer best og mest til nytte. Og dette er viktig for regional utvikling.

nn

Samferdsel er også levekår. Skal det bo folk i denne landsdelen, må vi sørge for gode veier slik at man får tilgang til skole og arbeid, til kulturliv og deltakelse. Da Fellesnemda for ett Agder møtte Krsandsregionen fikk høre hvor viktig det er med videre satsning på bredbåndsutbygging. Gledelig da at det er akkurat det vi gjør.

n

Kulturtilbud er en viktig del av å kunne leve det gode liv, og å ta vare på kulturarven er en oppgave som vi må ta på oss mens vi ennå har noen arv å ta vare på.

nn
n

Vi takker for samarbeidet i 2018, ønsker en god jul til alle og ser frem til 2019 hvor det venter nye utfordringer og nye muligheter…

nn

n

nn

n
n