Julehilsen fra Arne Thomassen

nn Høytiden nærmer seg og de fleste vinduer fylles nå med engler, julestjerner, rampenisser og juletrelys. Vi har kun en liten innspurt igjen før nytt år og nye muligheter kommer på trappen.n n

nn Det er mye vi ikke vet om hva fremtiden byr på, men en ting er sikkert. Ett Agder ser sitt lys for første gang natt til onsdag 1. januar 2020, og vi er mange som gleder oss til det viktige arbeidet landsdelen skal ta del i.

n

Nå har vi jobbet lenge og målrettet for at regionreformen skal bli bra, for både de ansatte og innbyggere. Neste år begynner arbeidet med å gjennomføre vår politikk.

n

Alvoretni klima- og miljøperspektivet har virkelig sunket inn. Vi jobber for omlegging tilnlavutslippssamfunnet, både innenfor transport, næringsliv og samfunnsutvikling.n

n


Det er vårt ansvar og vår forpliktelse å skulle levere videre til neste generasjon en region som er grønnere, blåere, hvor det er godt å bo, der utdanningstilbudene og jobbene finnes og der menneskene trives. Omstilling til en klimavennlig verden haster, og det haster mer for hver dag som går.

n

Utdanning,nmiljø, infrastruktur og teknologiutvikling henger sammen, og min motivasjon somnfylkesordførerer er å utvikle Agder videre med alle de muligheter vi har, ogsåninnen grønn og blå næring.

n

Regionplann2030 beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen vår – et ønsket fremtidsbilde for år 2030. Hovedmålet i planen er å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

n

En av fylkeskommunens viktige oppgaver er rollen som regional utvikler.nÅ skape samhandling, å sette retning, å ha en samfunnsutvikler- ogntilretteleggerrolle er en stor utfordring.

n

Det er i primærkommunen menneskene bor og det er her vi kan være med å målrette tiltak som kommer best og mest til nytte. Og dette er viktig for regional utvikling.

n

Samferdsel er også levekår. Skal det bo folk i denne landsdelen, må vi sørge for gode veier slik at man får tilgang til skole og arbeid, til kulturliv og deltakelse. Nå bygger Nye Veier og Statens Vegvesen både nye Europaveier, riksveier og vedlikeholder fylkesveier i hele landsdelen vår. Det arbeidet må ikke skal stoppe opp, for at du skal komme deg raskere frem og tryggere hjem.n
n

n

Når julen kommer, må vi la freden senke seg — og vi kan la politikk være politikk frem til neste år.n
n
Takk for tilliten og bidraget i årets valg! Jeg gleder meg til arbeidet videre for å gjøre Agder til et enda bedre sted å bo, leve og arbeid
e.

n
n

Riktig god jul && godt nytt år, hilsen Arne!