Kilden mottar 4 680 000 i regjeringens nye kompensasjonspakke til kulturlivet

– Kilden er et sentralt og uunnværlig kulturmøtepunkt for Sørlandet. Derfor er det viktig at regjeringen bidrar til å støtte kulturhuset i den krevende tiden vi har lagt bak oss – men som også kommer fremover, forteller stortingsrepresentantene Jorunn Gleditsch Lossius (KrF), Carl Erik Grimstad (Venstre) og Norunn Tveiten Benestad (Høyre).

Kompensasjonsordningene utvides og nye tiltak lanseres for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen. Totalt sett bevilger regjeringen 1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet som skal bidra til mer aktivitet.n
n
Kulturlivet har blitt spesielt hardt rammet av koronaviruset og kommer til å være det en stund også fremover. Publikumsbegrensninger og avstandsregler vil fortsatt innebære betydelige økonomiske konsekvenser for en rekke arrangører.n
n
– Selv om vi begynner å åpne samfunnet igjen, er det lang tid til at vi er tilbake til normalen. Derfor er det viktig at vi støtter opp om Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet og andre store kulturinstitusjoner rundt om i landet slik de kan holde det gående til tross for krevende tider, sier Jorunn Gleditsch Lossius, som er stortingsrepresentant fra Aust-Agder og presenterer KrF i familie- og kulturkomiteen.nn

Kompensasjonsordningen bidrar til at arrangementer kan blingjennomført, til tross for et begrenset antall publikum.

n

– Det er viktig at regjeringen stiller opp slik folk fremdeles kan nyte kultur selv om det ikke nødvendigvis er lønnsomt for arrangøren. Jeg er svært fornøyd med at vi har fått styrket Kilden, forteller Carl Erik Grimstad, stortingsrepresentant for Venstre i familie- og kulturkomiteen.

nn

– Dette er gode nyheter for Kristiansand og Kilden. Vi skal komme oss gjennom koronaviruset sammen, og kultur er et viktig møtepunkt for mange mennesker. Jeg er godt fornøyd med at regjeringen prioriterer dette, forteller Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant fra Vest-Agder for Høyre.n

nn

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til følgende museer,nmusikk- og scenekunstinstitusjoner i Agder for å stimulere tilnpublikumsaktivitet og for å få institusjonenes ansatte tilbake i arbeid.

n

n
n

n

Den foreslåtte økningen i tilskuddet til hver institusjon i Agder fremgår av listen nedenfor (i tusen kroner).n n
n

nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Aust-Agder museum og arkiv

n
n

700

n
n

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet

n
n

4 680

n
n

Næs Jernverksmuseum

n
n

235

n
n

Sørlandets Kunstmuseum

n
n

715

n
n

Vest-Agder-museet

n
n

2 440

n
n

n
n

n
n

Sum

n
n

8 770

n
n

n
n

n

Regjeringen foreslår videre en bevilgning på 15 mill. kroner til Skoleskipet Sørlandet. Grunnet pandemien har de tre skværriggerne måttet kansellere tokt og andre publikumsrettede arrangementer og aktiviteter denne sesongen.n
n
Skutene trenger imidlertid løpende vedlikehold og oppgraderinger for å beholde nødvendige sertifiseringer og være i god stand til neste års seilingssesong.