Kompetansemidler til Sørlandet

Norge er i omstilling. Arbeidslivet stiller stadig større krav til at folk som er i arbeid får utviklet kunnskapen og ferdighetene sine. Derfor er det fint at så mange arbeidsgivere får muligheten til å gi opplæring til sine ansatte.

Mange har nok kjent på: Vil det være behov for meg i fremtidens arbeidsmarked? Som Statsministeren har sagt er det ingen som skal gå ut på dato. Derfor satser denne regjeringen på Kompetansepluss.


Foto: Getty Images

Kompetansepluss er en betydningsfull ordning for at dette skal være mulig å få til ved at stadig flere voksne arbeidstakere får de ferdighetene arbeidsmarkedet trenger. Det fine med Kompetansepluss er at kursene gir grunnleggende ferdigheter som er relevante for arbeidsoppgavene til deltagerne.

Bedrifter og kommuner i Vest-Agder får over 5 millioner kroner til kurs for kompetansehevning. Blant de som får mest penger er Kristiansand kommune, PNC Norge Infrastruktur og Elite Servicepartner.

I Aust-Agder får bedrifter og kommuner nesten 1,7 millioner kroner til kurs for  kompetansehevning.

Fylke Summer av Kvalifisert beløp Mottaker Antall deltagere (automatisk) Antall innvandrere (automatisk)
Aust-Agder  kr                  91 000 Arendal Kommune 15 5
Aust-Agder  kr                  65 000 Clarion Hotel Tyholmen As 19 19
Aust-Agder  kr            1 404 000 Konsulentas As 82 0
Aust-Agder  kr               117 000 Vegårshei Trevare As 22 22
Vest-Agder  kr               364 000 Aof Sandnes Og Jæren 80 80
Vest-Agder  kr               104 000 Comfort Hotel Kristiansand 10 10
Vest-Agder  kr            1 300 000 Euroskolen/Agil As 150 7
Vest-Agder  kr                       325 Folkeuniversitetet Sørlandet 13 13
Vest-Agder  kr               845 000 Kompetansehuset Neo As 45 45
Vest-Agder  kr            1 391 000 Konsulentas As 91 0
Vest-Agder  kr               208 000 Kristiansand Kommune Oppvekstsektor 18 18
Vest-Agder  kr               845 000 Varodd As 40 40


Bakgrunn og fakta:

Kompetanse Norge som forvalter ordningen har mottatt 1243 søknader til Kompetansepluss. Av disse er 1039 kvalifisert.Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har drøyt 4500 prosjekter mottatt midler gjennom ordningen. Totalt beløp som er tildelt siden 2006 er rundt 1,4 mrd kroner.Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, og på den måten kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.