Konkrete tiltak for å forebygge og stoppe mobbing

Høyre er det partiet som alltid holder fokus på å forebygge mobbing.

Under fylkestingsmøte i Aust-Agder 24. april 2018, ble sakene om tilstandsrapport for videregående skoler og helhetlig plan for gjennomføring og kvalitet behandlet. I komitebehandlingen hadde Torunn Charlotte Nyberg fra Høyre et forslag som ble enstemmig vedtatt der. 

I første sak fikk Aust-Agder Høyre lagt til et nytt fokusområde fylkeskommunen må jobbe med videre. «Konkrete tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i lærebedrifter og skole

Bakgrunnen er at vi ser en positiv utvikling når det gjelder mobbetallene i videregående, men vi får større utfordringer med mobbing blant lærlinger.

Dette er problemstilling vi må ta på alvor!

I helhetlig plan for gjennomføring og kvalitet fikk vi inn et enkelt, men viktig tiltak: 
«Senest ved oppstart av skoleåret 2018/2019 skal alle våre skoler ha godt synlig fane «Meld fra om mobbing» med lenke til Fylkesmannens side «En trygg skoledag uten mobbing» på sine nettsider.»