Krevende tider for Agder

nn Det er imponerende å se hvordan dugnaden fungerer i dette landet og derfor må jeg som fylkesordfører rette en takk til alle som bidrar.

Mange berørte lærlinger og blant fylkeskommunens ansatte

n

I fylkeskommunen er 3000 ansatte berørt, 11000 elever, mange av de 3000 lærlingene er berørt og studentene på fagskolene.

nn

Tannhelse er et stort fagområde i fylkeskommunen med 28 tannlegekontorer. Disse måtte i hovedsak stenges ned samtidig som vi opprettholder et tilbud for krevende situasjoner. Flere av de 400 ansatte innen tannhelse har relevant kompetanse som fylkeskommunen nå stiller til rådighet for sykehusene og kommune og allerede nå har vi ansatte som jobber i kommunene for å avhjelpe situasjonen.

n

For oss er det viktig å holde trykk på aktiviteter slik at lærlinger er i arbeid og nye lærlinger ansettes. Denne krisen er krevende men vi som fylkeskommune har et årlig budsjett på 5,5 milliarder derav 1,2 milliarder i investering. Derfor er det veldig viktig at hjulene holdes i gang.

n

Fylkeskommunens administrasjon har nå en gjennomgang av alle investeringer i 2020 og i 2021 for å se hva vi kan forskuttere i de fagområder det blir ledighet fremover. Dette får vi til politisk behandling rett etter påske. Målet er å sørge for at aktiviteten tilpasses behovet.

n

De næringer i landsdelen som virkelig sliter er kollektivselskapene, drosjene, reiseliv, service og handel. Her er det nesten daglige møter for å finne bærekraftige løsninger. Noe handler om å skaffe penger fra staten og noe annet handler om å skape aktivitet regionalt. Vi skal bidra på alle måter der vi kan.

n

Kriseledelse i fylkeskommunen

n

I fylkeskommunen har fylkesrådmannen satt kriseledelse med møter hver morgen klokka 08.30. Videre har vi møte med LO, NHO, KS og NAV hver onsdag. Her er det et godt samarbeid og mye av fokuset går på lærlingsituasjonen og aktiviteten på Agder.

n

Hver torsdag har vi møte i Fylkesberedskapsrådet, ledet av fylkesmannen. Her er de fleste som jobber med beredskap på Agder med. Det er nyttig informasjon som utveksles her og jeg merker godt at Agder står sterkt samlet i denne situasjonen.

n

For oss politikere er det svært viktig å ikke stoppe opp. Vi gjennomfører nå daglig mange møter på de digitale medier. Dette er utslippsfritt og effektivt. Jeg håper at når denne krisen er over så vil vi fortsette å jobbe på denne måten i mye større grad enn tidligere. Det vil gi mulighet for unge politikere og politikere over hele fylket til å delta i det politiske arbeidet. De digitale mulighetene er store og gir oss en stor mulighet til å utvikle nye måter å jobbe sammen på.n
n

n

Viktigheten av å treffe folk i hele Agder

n

Jeg startet i min jobb som fylkesordfører på Agder 1. januar men mye av arbeidet startet ved konstitueringen den 23. oktober. Frem mot jul var det mye aktivitet for å bli kjent med oppgavene og bli kjent i organisasjonen.

n

Siden 1. januar har jeg sammen med opposisjonsleder Gro Bråten og fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad reist rundt på Agder for å bli godt kjent med kommunene og med videregående skoler og tannhelse. Da Koronaen satte inn hadde vi besøkt 19 av 25 kommuner. Ser frem til å fortsette denne reisen.

n

Agder er en region med store muligheter. Det satses på det grønne skiftet, blå næring og lokal mat. I tillegg har vi gode tradisjoner på tradisjonelle håndverksfag og teknologisk utvikling. Alt dette må vi bare fortsette å gjøre mer utav.

n

I skrivende stund er det usikkert hvilke restriksjoner som kommer etter påske, men jeg håper at mulighetene er tilstede for at Agders innbyggere virkelig bruker denne våren og sommeren til å bli bedre kjent på Agder.n
n
Jeg er imponert når jeg fra mai i fjor og frem til 12. mars har vært rundt i alle kommuner og sett hva kommunene kan tilby. Gjennom dagsturer og forhåpentligvis etter hvert med overnatting kan vi sammen med næringslivet oppleve det unike Agder og vi kan sammen skape møteplasser der vi blir kjent med hva som skapes, produseres og hva som kan smakes på.

n

For å bare nevne noe, hvor mange på Agder har besøkt: n
Museene i Vanse, museene i Setesdal, kanonmuseet på Møvig, Risør, Lindesnes fyr, Åmli, Åseral og steder i alle de andre kommunene.n
n
Jeg ser at det vi nå opplever også kan gi oss en stor mulighet for å bli bedre kjent, få gode mat- og kulturopplevelser, støtte det lokale næringslivet i hele Agder og samtidig binde oss enda bedre sammen som egder.

n

Jeg ønsker dere den beste påske det er mulig å få til underngjeldende omstendigheter.