KRONIKK: Det betyr noe for Agder hvem som styrer landet

Politikere har lenge jobbet knallhardt for de viktige sakene i Agder, men det er takket være vår borgerlige regjering at landsdelen nå endelig har kommet ut av skyggenes dal for å bli en vinner av flere store, politiske gjennomslag.

Sørlandet er en vinner når det gjelder vei og infrastruktur! Opprettelsen av Nye Veier i Kristiansand har gitt oss mer vei for pengene, og nå lukter det ny asfalt over hele Agder – spesielt på fylkesveier. Her er Erna ved anleggsområdet på Mjåvann i Songdalen i 2019 (Foto: Tor Marius Markussen)

Om man ser tilbake på syv år med Høyrestyrt regjering, kan vi peke på flere områder som har blitt bedre, forbedret og tryggere for deg som innbygger og for alle dere som skaper arbeidsplasser rundt i hele denne flotte landsdelen vår.

Med Høyre i regjering har landsdelen blitt lyttet til og vi har blitt sett av våre sentrale myndigheter. Våre folkevalgte har løftet opp Agder som en viktig landsdel, som nå også fått gjennomslag for flere store kampsaker.

I perioden 2013-2019 har frie inntekter til kommunene nemlig blitt styrket med rundt 35 milliarder kroner, og det er kun få dager siden regjeringen annonserte en økning på ytterligere 900 millioner kroner til kommunesektoren i 2020. 100 millioner går til fylkeskommuner med stor smitte, slik at de kan gjøre et godt smittevernarbeid i videregående skole, og av disse får Agder Fylkeskommune 21 millioner.

Siden 2013 har det blitt bevilget mye statlige midler til store byggeprosjekter for offentlige oppgaver innen justis og helse. Det har blitt bygget Mechatronic Lab og Helselab i Grimstad, nytt fengsel i Froland og i Mandal, og bevilget midler til et psykiatribygg i Kristiansand til nærmere en milliard kroner. Det er sikret oppstart av flere folkehøyskoler både i Mandal, Evje og Kristiansand. UiA har fått flere studieplasser, nye studier og økt bevilgning til nye studentboliger.

Det lukter ny asfalt over hele Agder, både langs kysten og i innlandet.

Det var nemlig med Høyre og Frp i regjeringen, at Agder fikk være med på et kvantesprang i stamveiutbyggingen, og vedlikehold av fylkesveiene er på et rekordnivå. Nye Veier og Statens vegvesen bygger mer vei i et tempo som mangler sidestykke i Norge. Det bygges nye, og vedlikeholdes veier i omtrent hver kommune i landsdelen vår, noe som betyr færre ulykker og kortere avstander for alle som ferdes på veiene.

For infrastruktur er avgjørende om vi skal nå målet om å ta hele Agder i bruk. Midler til bredbånd og fiberkapasitet har sikret flere husstander bedre dekning, med 88 millioner til økt mobilberedskap i indre Agder, et bedre busstilbud og ikke minst en kraftig satsing på fylkesveger med totalt 170 mill. i ekstra midler gjennom fireårsperioden. Bedre vei gir et større og mer sammenvevd bo- og arbeidsmarked. Folk skal komme raskere frem og tryggere hjem.

For de aller fleste er Agder et fylke hvor det er store muligheter.

Vi har gode videregående skoler, et universitet i vekst og et variert og nyskapende næringsliv. Våre ungdommer skal kunne glede seg til jobb og en karriere innen alt fra teknologibransjen, helsesektoren og yrkesfag – alt dette kan landsdelen tilby. Regjeringen satser på utdanningsfeltet, og Agder Fylkeskommune satser på gode utdanningsmuligheter for våre studenter, uansett hva de vil bli i fremtiden.

Derfor er vi stolt av regjeringen som har økt lærlingetilskuddet hele 6 ganger på fire år, og økt studiestøtten til 11 måneder for studenter. Dette gjør det enklere for flere bedrifter å bli lærebedrift og det gir videre en stor mulighet for våre unge å utvikle sine talenter og egenskaper.

Her på Agder skal du kunne ta den utdannelsen du drømmer om, du skal ha like muligheter til jobb og leve et godt liv uavhengig av hvor du bor, hvilket kjønn du er eller hvem foreldrene dine er. Det er målet vi i Høyre har satt oss – et Agder med muligheter.

Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle. Derfor inneholder Regjeringens budsjettforslag en rekke viktige satsinger for skolen og elevene. Vi styrker arbeidet med elevenes psykiske helse. Ingen kan lære om de ikke trives. Vårt mål er at alle elever skal ha noen å snakke med når de trenger det. De skal ha gode lærere og rådgivere, og de skal få læreplass når de er ferdige med skolen. Og vi skal ha en skole som heier fram talentene innenfor ulike fag og ferdigheter.

Men kunnskapssamfunnet slutter ikke med skolen. Kunnskap skal brukes som drivkraft for endring i hele samfunnet. Kunnskap skal hjelpe oss å løse utfordringene for vei og kollektivtrafikk. Kunnskap hjelper oss å finne offensive, lokale løsninger på klimautfordringene. For det er nettopp med denne kunnskapen og disse hendene vi bygger morgendagens arbeidsplasser – og det er nettopp slik man skaper en attraktiv region.

Ja det betyr noe for landsdelen om hvem som styrer landet, fylkeskommunen og kommunen.

Agder er en vinner med en Høyrestyrt regjering, uansett hvilken historiefortelling Arbeiderpartiet prøver seg på.

Fylkesordfører Arne Thomassen og Stortingsrepresentantene Ingunn Foss, Svein Harberg og Norunn Tveiten Benestad