Kronikk: Norge i verden

I utkastet til partiprogram for Høyre er det foreslått å redusere midlene som brukes til bistand. Det er Agder Høyre uenig i. Det ble flertall på Agder Høyres fylkesårsmøte om å opprettholde et høyt nivå på norsk bistand. Nå tar vi kampen inn mot landsmøte, og håper vi får endret partiprogrammet vårt.

I utkastet til partiprogram for Høyre er det foreslått å redusere midlene som brukes til bistand. Det er Agder Høyre uenig i. Dette skriver fylkespolitiker Mathias Bernander om i sin kronikk denne uken (Foto: Getty Images)

Høyre er og skal være partiet som garanterer for at grunnpilarene i utenrikspolitikken består. En politikk som vektlegger norske interesser, men som også innser at vi aldri kan være oss selv nok. Vi skal være et parti som fører en utenrikspolitikk som bidrar til at Norge er et land å regne med i internasjonal politikk. En politikk som gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner for våre allierte.

Siden 1945 har disse grunntankene ikke bare vært førende for Norge. Men stort sett for hele den vestlige, liberale verden. USA med Europa som en solid alliert. Målet har vært en liberal verdensorden som setter mennesket i sentrum. En politikk som respekterer landegrenser og nasjoners suverenitet. Men også en politikk som sier mennesket har noen universelle rettigheter, og at verdenssamfunnet har en plikt til å gripe inn mot stater som begår grove overgrep mot sitt eget folk.

Et av de viktigste verktøyene for denne politikken har vært å fremme demokrati og handel på tvers av landegrenser.  Historien har vist oss at demokratier sjeldent går til krig mot hverandre. Enda mindre sannsynlig er det at demokratier som også driver økonomisk handel med hverandre gjør det. Om vi løfter blikket og ser på tidsepoken 1945 frem til nå, og ser hvordan verden har utviklet seg når den liberale politikken har fått dominere taler resultatene for seg selv. Et par eksempler.

Ekstrem fattigdom

Av verdens befolkning på rundt 2,5 milliarder i 1950 levde nærmere 1 milliard under grenser for ekstrem fattigdom. I 2019 var andelen redusert 8,2 prosent av verdens befolkning. På samme tiden har antall mennesker på kloden passert 7,5 milliarder.

Barnedødelighet

I 1950 døde 18,5 prosent av alle barn i løpet av sine fem første leveår. I 2019 var andelen under 4 prosent.

Og jeg kunne fortsatt med en rekke punkter som kan bekrefte at verden går fremover. Om noen skulle være i tvil. Men dessverre er det også en rekke data som viser at vi har en lang vei å gå før vi kan si jobben er gjort.

For på tross av at andelen barn som ikke får gå på skolen har falt fra 26 prosent av verdens befolkning i år 2000 og lanseringen av FNs tusenårsmål. Ja, så er det fortsatt sånn at nesten hvert femte barn her på kloden ikke har en skole å gå til. Det kan vi ikke akseptere. 

Vi kan heller ikke akseptere at hver tredje jente som vokser opp sør for Sahara på det afrikanske kontinentet ender opp i barneekteskap.

Og vi kan heller ikke akseptere at pandemien som nå treffer oss alle rammer verdens fattigste aller hardest.  

Verden er grunnleggende urettferdig, og de globale problemene står i kø. Men de er mulige å løse. Det har fremgangen verden har gjort siden slutten av andre verdenskrig vist oss.

Men da er ikke tiden for at den globale politikken snur seg stadig mer mot hvert lands egen interesser.

Jeg er stolt av Høyre når vi sier tydelig ifra til vårt søsterparti i USA at vi ikke kan gå god for den politikken som Trump har ført. En politikk som går på tvers av de prinsippene og verdiene vi har jobbet så mange år for å styrke. Jeg er stolt av å være i et parti som har en utenriksminister som blir respektert og lyttet til av statsledere verden over.

Og jeg er stolt over at Høyre leder en regjering som i 2020 satt ny rekord i norsk bistand med 39,5 milliarder kroner. Ikke fordi et høyt beløp er et mål i seg selv. Men fordi vi over tid har spisset og gjort bistanden mer effektiv. Bistand virker, og vi skal gi etter evne og behov!  

Med dette som bakteppet ble jeg skuffet da jeg leste utenrikskapittelet til partiprogrammet som nå er lagt frem. Ikke fordi det er en fundamental endring av Høyres utenrikspolitikk, men fordi ordlyden er skjerpet i retning av mer nasjonal interesse.

Heldigvis har Agder Høyre på sitt fylkesårsmøte vedtatt å gå for en endring av dette på det kommende landsmøte. Vi vil sikre en utenrikspolitikk som viser balansen mellom forsvaret av norske interesser, og arbeidet for internasjonalt samarbeid, handel og liberale verdier.

Vi vil løfte betydningen av Norges arbeid for å fremme menneskerettigheter og en internasjonal rettsorden. Og viktigst av alt vil vi endre punktet i utkastet til partiprogram som sier vi skal redusere midlene som brukes til bistand. Den ønsker vi å endre til et forpliktende punkt om at Høyre skal sikre et fortsatt høyt nivå på bistandsmidlene.

Så vet vi at vellykket handel mellom land er mer effektivt enn rene pengeoverføringer. Men, heldigvis er det også lenge siden norsk bistandspolitikk gikk ut på å sende en pengesekk til tvilsomme regimer. Med hjelp av blant annet tydelig Høyre-politikk har norsk bistandspolitikk de siste årene konsentrert seg om stadig færre land, spissede tema og bidrag til å utvikle næringsliv og handel.

Det er en politikk vi skal være stolte av. En politikk som virker og som viser at vi tar ansvar for verdens fattigste.

Mathias Bernander, Fylkestingsrepresentant for Agder Høyre