KRONIKK: Vær stolt av industrien vår

Sørlandet har en stolt industrihistorie. En historie om vekst og arbeidsplasser. Som politiker har vi et ansvar for å legge til rette for at det kan fortsette i årene fremover.

Som politiker skal jeg være varsom med å spå hva som blir den «nye oljen». Vårt fokus må være å sikre de gode rammebetingelsene. Ja, det høres kjedelig ut. Men la heller næringsliv og industri skape det som er spennende. Vi som politikere må erkjenne at det er grenser for politikk. Vår oppgave er å sørge for at verktøykassen til bedriftene er full. Foto: Mona Hauglid

Vi lever i en tid preget av høy velstand, urban byplanlegging og moderne arkitektur. Det er bra, og skaper rammer for det gode liv på Sørlandet. Men, vi må aldri glemme hva vi lever av.

Vi blir aldri en metropol som av ren storbydynamikk trekker til seg stadig flere mennesker, og som utelukkende kan basere seg på servicenæring. Korona-krisen har også lært oss at verden kan endre seg. Fortere enn vi aner.

Vår landsdel lever av industri. Det er i industrien arbeidsplassene skapes, og det er i industrien verdiene produseres.

Vi er en av landets fremste eksportregioner med tunge aktører som Glencore Nikkelverk, GE Healthcare og 3B Fibreglass for å nevne noen få.

De tre nevnte bedriftene er kun et lite utdrag av alle de flotte eksportbedriftene vi har på Sørlandet. Felles for de alle er at de presterer i verdenstoppen innenfor sitt virkeområde.

Vi må være stolt av de, vi må skryte av de, og ikke minst så må vi lytte til de. Når vi reiser rundt på besøk spør vi hva vi som politikere kan gjøre for å bidra til å bevare og utvikle industrien?  Enkelt momenter går alltid igjen.  

Det første de ber om er ikke så mye, men likefullt viktig. Nemlig forutsigbarhet.

Store omveltninger på kort tid er utfordrende for næringslivet. Vi må sørge for å ha et sett med rammer og betingelser som ligger fast uavhengig av hvilket politisk regime som til enhver tid styrer. Det gir ikke veldig spennende politikk, men gode rammebetingelser for næringslivet vårt må trumfe akkurat det.

På lokalt nivå kan et eksempel være det presset industrien føler på areal. Industri er arealkrevende, og med stadig større befolkningsvekst øker også behovet for nye boligområder. I Kristiansand er det for eksempel sånn at flere av de tunge industribedriftene er lokalisert i eller i umiddelbar nærhet til sentrum. Attraktive areal for annen byutvikling.

Men vårt budskap må være krystallklart. Vi skal legge til rette for at dere kan fortsette å være en del av bybildet, og vi må tilpasse utbygging til eksisterende industri. Samtidig skal vi kreve i retur at industrien gjør alt i sin makt for å være en best mulig nabo.

På nasjonalt nivå handler forutsigbarhet i stor grad om trygge økonomiske rammebetingelser. Et skattenivå som fremmer vekst, og en politikk som legger til rette for innovasjon og utvikling. Vår industri kjennetegnes av høy kompetanse, flate strukturer og høy grad av tillitt. Kombinert med gode ordninger som premierer de som våger å ta risiko gir det oss et godt grunnlag for utvikling og omstilling.

Med Høyre i regjering har vi sørget for å legge frem den første industrimeldingen siden 1981. Den legger opp til en politikk som gir god tilgang til kapital for industrien. Det gjør vi ved å gjennomføre nødvendige skatte- og avgiftsreduksjoner, og vi styrker offentlig tilskuddsordninger som har til hensikt å gi bedriftene risikoavlastning.

Et annet viktig behov som næringslivet ber om er god tilgang på kompetanse. Norsk industri har i dag de mest kompetente og produktive medarbeiderne i verden. Norge er et høykostland som i de fleste tilfeller ikke kan konkurrere på pris, men få slår oss på kvalitet. Vi må sørge for at det utdanningstilbudet som ungdommen vår får er i takt med næringslivets behov. Maskiner, utstyr og teknologi endrer seg stadig raskere. Skolene våre må henge med i utviklingen.

Videre kan vi sikre kompetanse ved å bygge videre på klyngesamarbeidet som vår region allerede er i gode på. Vi må sørge for at vi fortsetter å føre en politikk som premierer den typen samarbeid.

I Høyre har vi et favorittsitat fra vår tidligere leder og statsminister, Jan P. Syse. Han sa «Om vi ikke henger sammen, så blir vi hengt hver for oss».

Det er en god leveregel som er like gjeldende i politikken som den er i næringslivet.

Sørger vi for å føre en politikk som bidrar til industriens tilgang på kapital, som gir næringslivet rom for å hente inn kompetanse i verdensklasse og som legger til rette for samarbeid mellom bedriftene så rigger vi oss godt for fremtiden.

Da tar vi vare på eksisterende næringsliv, samtidig som vi legger grunnlaget for utvikling av ny industri.

Som politiker skal jeg være varsom med å spå hva som blir den «nye oljen». Vårt fokus må være å sikre de gode rammebetingelsene. Ja, det høres kjedelig ut. Men la heller næringsliv og industri skape det som er spennende. Vi som politikere må erkjenne at det er grenser for politikk. Vår oppgave er å sørge for at verktøykassen til bedriftene er full.

På den måten gir vi næringslivet muligheten til selv å skape nye industrieventyr. Historien vår er full av de, la oss sørge for at fremtiden gir oss enda flere.

Vær stolt av industrien vår!

30.10.2020 – Mathias Bernander, leder av hovedutvalget for næring, klima og miljø – Agder Fylkeskommune