Kulturbudsjett 2022

Den 13.12.2021 vedtok Agder fylkesting budsjett for 2022. I denne artikkelen kan du lese fylkestingsrepresentant Sally Venneslands innlegg i budsjettdebatten.

Fylkestingsrepresentant Sally Vennesland mener kultur og frivillighet er en del av limet i samfunnet. (Foto: Mona Hauglid)

Innlegg:

Ordfører,

Alle samfunn har behov for ett eller annet som limer det sammen. På Agder har vi sagt at det skal være kultur. Kulturtilbudene skal være varierte så de treffer hele befolkningen og vi skal løfte oss på kultur, kunst og kulturformidling.

Kultur er så viktig at vi sørget for at det skal ha et eget kapittel i Regionplan Agder 2030 og har slått fast at det skal være et av hovedsatsningsområdene i årene fremover. Så har vi slått det fast.

Så er det også sånn at denne sektoren har fått en real trøkk de siste årene under corona – med avlyste konserter og festivaler, planlagte arrangementer har blitt satt på vent. Men også i denne perioden har vi sett hvordan kreativiteten har blomstret og hvordan kunst og kultur er formidlet som bakgårdskonserter, pop-up arrangementer og andre typer formidling har funnet sin plass.

Idretten og frivillig sektor har også fått noen reale utfordringer og har behov for støtte og hjelp til å komme på beina igjen. Så ser vi at prøvelsene bare fortsetter.

Budsjettet vi skal behandle i dag har tatt høyde for disse utfordringene. Fylkeskommunedirektøren har i sitt forslag lagt en solid grunnmur og så har vi lagt til noe som er viktig for oss å forsterke.

– Vi har sørget for at Lindesnes Fyrmuseum fortsatt kan ha fyrvoktere i full stilling og turnus.

– Vi har sikret forutsigbarhet for fylkesmuseenes arbeid rundt vedlikehold av sine kulturhistoriske bygninger.

– Vi har bedret rammevilkårene for idretten – og spesielt ønsker vi her å trekke frem paraidretten.

– Prosjektet «Helt Med» er et viktig tiltak for fremtidig integrering. Det er med i vårt opplegg som et bidrag for å sørge for at utenforskap blir til innenforskap og medvirkning og deltakelse i et samfunn som har bruk for alle gode hender.

Kultur og frivillighet er som tidligere sagt en del av limet i samfunnet.

Vi vil gjøre vårt til at dette limet vil bli sterkt og godt og at mennesker som bor i vår landsdel skal oppleve at her er det et godt sted å bo og et godt sted for nye innbyggere å flytte til. På denne måten vil kultur og frivillighet bli et viktig element når vi bygger tilbud til hele landsdelen.