175 millionar kroner til Kunstsiloen i Kristiansand

Regjeringa gir budsjettforslaget for 2019 forslag om tilsagn på til sammen 175 millionar kroner i investeringstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Av dette blir det foreslått 10 millioner kroner i tilskudd allerede i 2019, og prosjektet er ett steg nærmere å bli realisert.

Pressemelding fra Kulturdepartementetn
– Jeg er glad for at regjeringa legger til rette for at Sørlandets Kunstmuseum kan forvalte og formidle denne unike samlinga av modernistisk kunst på godt vis.n
n
Dette prosjektet vil ikke bare bidra til å løfte kulturlivet i Kristiansand og regionen rundt, men også til at Sørlandet får en svært sentral rolle i det norske kunstlandskapet. Dette vil komme lokalt næringsliv, reiseliv og samfunnet ellers til gode, sier kulturminister Trine Skei Grande.

nn

Pengene skal gå til oppgradering av en eldre kornsilo på Odderøya, opprinnelig tegna av arkitekt Arne Korsmo. Bygget skal blant annet huse den unike samlinga av modernistisk kunst fra hele Norden i perioden 1930–1980, donert av finansmann og kunstsamler Nicolai Tangen.n
n
n

nn

Høyere tilskudd gir lavere lånn
Sørlandets Kunstmuseum søkte opprinnelig Kulturdepartementet om en økning i driftstilskudd for å kunne håndtere et større låneopptak for finansiering av ombyggingen av Kunstsiloen. Regjeringa foreslår i stedet et investeringstilskudd på 175 millioner kroner, noe som gjør at kunstmuseet får et mye lavere lånebehov og en mer forutsigbar økonomi som er mindre avhengig av rentenivået.n

nn

– Dette vil gjøre museet i stand til å forvalte og formidle den store kunstsamlingen som Nicolai Tangen har donert til det offentlige. Dette prosjektet vil ikke bare bidra til å løfte kulturlivet i Kristiansand og omegn, men også til at Sørlandet får en svært sentral rolle i det norske kunst- og kulturlandskapet, sier ordfører Harald Furre (H).

På spørsmål om byggestart, sier Furre at det trolig vil starte opp våren 2019, og prosjektet kan være ferdig i 2021. Det eneste uvisse nå, er om statsbudsjettet ikke går gjennom av uventet grunn.nn

Venstres Emma Lind, som sitter i kulturstyret i Kristiansand, er også svært fornøyd.

n

– Jeg er glad for at Kulturdepartementet legger til rette for at denne unike samlingen av modernistisk kunst blir ivaretatt på en god måte. Etter å ha saumfart hele prosjektet i lang tid er det ingen tvil om at prosjektet er skikkelig kvalitetssikret, sier Emma Lind.

n

Regjeringspartienenog KrF er enige om at dette vil komme lokalt næringsliv, reiseliv og samfunnetnellers til gode.

n


Fakta om SKMU
n
Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand, Vest-Agder, er en frittstående institusjon som inngår i Det nasjonale museumsnettverket.

n

Institusjonen fikk økt sitt driftstilskudd fra Kulturdepartementet fra 9,44 mill. kroner i 2017 til 11,64 mill. i 2018.

nn

Det er 13 årsverk ved museet, og i 2016 hadde de 26 000 besøkende.

nn

Sørlandets kunstmuseum ledes av direktør Reidar Fuglestad.

n

Kontaktpersoner
n
Emma Lind (V), 480 10 531n
Harald Furre (H), 982 81 890n
Tove Welle Haugland (KrF), 906 90 656

nnnn

n
n