Landsmøtetale: Beate Skretting

Her kan du lese Grimstad-ordfører Beate Skrettings innlegg i storresolusjonsdebatten under Høyres landsmøte 2023.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Høyre)

Kjære landsmøte – dirigenter og delegater:

Som ordfører i en mellomstor norsk kommune ser jeg daglig kommunen samhandle med andre aktører.  

Og jeg vil trekke frem forholdet til Statsforvalteren, som spiller en viktig rolle i mange sammenhenger som sektormyndighet, samordningsmyndighet, kontrollorgan og klageinstans. 

Mange av kommunenes oppgaver berøres av Statsforvalters ansvarsområde, og vi trenger et Statsforvalterembete som bidrar til vekst og utvikling.

Vi har behov for mer energi, både kraftproduksjon og infrastruktur, og vi har behov for utvikling av nye grønne næringer. Og vi trenger tempo for å henge med i kampen om de bærekraftige etableringene. 

Innbyggerne våre trenger at vi bygger boliger tilpasset ulike behov, og vi skal samtidig verne om viktige naturressurser for fremtidige generasjoner. Ute i kommunene jobber vi daglig med å imøtekomme og balansere alle disse behovene.

Men prosessene tar for lang tid!

For når saksbehandlingstiden hos Statsforvalter noen gang er på over ett år i saker som burde kreve uker – ja, da er det krevende å få til utvikling av våre lokalsamfunn. Og dette gjelder ikke bare saksområder der Statsforvalter opptrer som klageorgan.

Til stadighet opplever vi også at statsforvalteren har innsigelser i for mange og for små saker. Da blir kanskje også saksomfanget mer omfattende enn nødvendig?

Derfor, kjære landsmøte, trenger vi en tydeligere avklaring av Statsforvalters ansvarsområder for å avgrense innsigelsesgrunnlaget og dermed også sikre lokal styring av lokale interesser.

Det er et viktig prinsipp for oss i Høyre!

Og vi må sikre tilstrekkelig med ressurser til Statsforvalterembetet for å ivareta en forsvarlig saksbehandlingstid.

Vi trenger fart i den bærekraftige utviklingen. Da kan ikke sakene bli liggende i kø hos Statsforvalter. Det skaper stor frustrasjon hos næringsliv og innbyggere. 

Jeg håper derfor landsmøtet kan støtte forslagene fra Agder Høyre om to nye kulepunkt på linje 60 som ivaretar nettopp dette.

Takk.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Høyre)