Landsmøtetale: Bernt Mushom

Her kan du lese Lyngdal Høyres ordførerkandidat, Bernt Mushom, sitt innlegg i storresolujonsdebatten under Høyres landsmøte 2023.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Høyre)

Kjære Landsmøte:

«Redusere reisetid – knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørge for færre skadde og drepte i trafikken». Dette er hentet fra målsettinger ved etablering av Nye veier

Etablering av Nye veier har vært en suksess – et av de beste samferdselsgrepene som er gjort de siste tiårene.

2022 var et spesielt år – med bl.a. Ekstrem kostnadsvekst. På Sørlandet ble Nye Veiers planlagt ny E39-strekning fra Mandal til Lyngdal stanset og ringvei rundt Kristiansand ble satt på vent.

Det å knytte bo- og arbeidsregioner sammen med god og sikker vei er svært viktig for å skape bedre lokalsamfunn.

På flere steder halveres reisetiden ved ny Europavei. Det knytter regioner sammen og utvider arbeidsmarkedet for mange lokalsamfunn. Det gir likere muligheter for distriktene til arbeid og utdanning.

Så til trafikksikkerhet. På dagens E-39 mellom Mandal og Lyngdal i Agder – en strekning på 3 mil.

Fra 1992 – 2022 ble 21 personer drept, 42 alvorlig skadd og 7 meget alvorlig skadd. Totalt 70 personer berørt. Dette er mange skjebner og koster samfunnet svært mye.

I mars i år sa statssekretær fra dagens regjering at siste frist for fullføring av porteføljen med 4 felt til Stavanger er 2044. Det går altfor seint. Vi må sørge for at dette går raskere. Det er viktig for lokalsamfunn og for trafikksikkerheten.

Nye Veier må brukes aktivt for gjennomføring av viktige motorveiposjekt. Nye Veier må sikres bevilgninger som gir tilstrekkelig økonomiske rammer til å gjennomføre disse prosjekter.

Takk.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Høyre)