Landsmøtetale: Bistand virker, og vi skal gi etter evne og behov!

Torunn Ostad taler til Høyres landsmøte: «Vi har en politikk som virker og som viser at vi tar ansvar for verdens fattigeste.»

Torunn Ostad talte i dag til Høyres landsmøte 2021. Hun talte for at utdanning legger grunnlaget for enkeltmenneskets og samfunnets utvikling, og at god bistand sikrer dette (Foto: Agder Høyre).

Kjære Erna, kjære landsmøte

Høyre er partiet som sikrer en trygg og god utenrikspolitikk for Norge. En politikk som vektlegger norske interesser, men som også innser at vi aldri kan være oss selv nok. Ingen kan skape fred og en rettferdig verden alene.

I Agder er det kort vei til resten av verden. Vi har lange tradisjoner for samhandling med andre land og et internasjonalt næringsliv. Selvsagt ble vi skuffet da det nye programmet hadde fått en ordlyd mer vridd mot nasjonal interesse. Vi utadvendte sørlendinger er veldig glade for at redaksjonskomiteen tar inn vår innledning, så programmet viser balansen mellom norske interesser og arbeidet for internasjonalt samarbeid og handel.

Jeg er stolt av utenriksministeren vår som blir respektert og lyttet til av statsledere verden over. Og jeg er stolt over at Høyre leder en regjering som i 2020 satt ny rekord i norsk bistand med 39,5 milliarder kroner. Ikke fordi et høyt beløp er et mål i seg selv. Men fordi vi over tid har gjort bistanden mer effektiv. Bistand virker, og vi skal gi etter evne og behov!  

Agder Høyre vil derfor endre punktet på linje 2999 som sier at vi skal redusere midlene som brukes til bistand. Vi ønsker å beholde formuleringen fra gjeldende program om at Høyre skal sikre et fortsatt høyt nivå på bistandsmidlene.

250 millioner barn i verden kan ikke lese eller skrive. Utdanning legger grunnlaget for enkeltmenneskets og samfunnets utvikling. Et tydelig Høyre har bidratt til at bistandspolitikken de siste årene har konsentrert seg om færre land, spissede tema og bidrag til å utvikle næringsliv og handel.

Det er en politikk vi skal være stolte av. En politikk som virker og som viser at vi tar ansvar for verdens fattigeste.

Torunn Ostad – Agder Høyre.