Landsmøtetale: Celine Aas

Her kan du lese Kristiansand Unge Høyres leder, Celine Aas, sitt innlegg i resolusjonsdebatten (næring) under Høyres landsmøte 2023.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Unge Høyres Landsforbund)

Dirigenter, gode landsmøte:

Det er jo ingenting som er viktigere å snakke om på sitt første landsmøte enn uføretrygd.

Min generasjons står i en uførekrise.

Aldri har det vært flere unge som står varig utenfor arbeidslivet. Og selv om veksten i antall unge uføre kan forklares med at flere overlever alvorlige sykdommer -dette er ikke en unnskyldning, fordi vi burde og kan gjøre mer!

For la det ikke være noen tvil: Arbeidslinja har aldri vært viktigere enn den er nå. Å skrote arbeidslinja er å fortelle min generasjon at vi gir opp unge mennesker.

Agder Høyre har foreslått å innføre en forsøksordning hvor uføretrygd for unge under 30 år gjøres midlertidig, og at vi skal etablere sterke ordninger som får unge under 30 inn i arbeid.

Kjære landsmøte: Høyre skal aldri gi opp mennesker. Men vi skal hvertfall ikke gi opp mennesker før live deres starter

Jeg håper landsmøtet vil stemme for forslag 20, og sørge for at min generasjon kommer ut av uførekrisen. Og ikke minst: Forhindre at flere kommer inn i den.

Tusen takk.