Landsmøtetale: Et nytt Europa, fortjener en ny EU debatt

Siri Heimdal Knudsen taler til Høyres landsmøte: «Et nytt Europa fortjener en ny EU debatt. Og et nytt Europa fortjener Norge på innsiden, ikke på utsiden.»

Siri Heimdal Knudsen ønsker en ny EU-debatt. (Foto: Jørgen Heimsæter/Agder Høyre)

Kjære dirigenter og gode gode landsmøte,

Se for dere at det er 2025, Erna er i Brussel og heiser det norske flagget som Norges statsminister side om side med resten av de andre europeiske landene, og Norge er endelig blitt en del av det europeiske fellesskapet.

Det er en festdag fordi Norge skal få være med å kjempe for liberale demokratier, en festdag fordi Norge skal skal få en stemme rundt bordet sammen med våre europeiske venner.

Det er altså en festdag fordi Norge har fått et fullt medlemskap i EU.
Det nye Europa vi er vitne til i dag fortjener en ny EU debatt. Vi kan ikke diskutere EU på samme premisser som for 5 uker siden. For meg så er krig noe jeg leser om på skolen i historiebøkene, og ofte er det på grunn av EU.

Men nå regner det skudd over uskyldige mennesker som oss. Liberale demokratier blir truet av stormakter som ikke deler samme verdier som
Europa. Vi står overfor et vendepunkt i europeisk politikk og vi kan ikke være på feil side denne gangen også. Vi kan være på den siden som kjemper for frihandel, demokrati, samarbeid, fri bevegelse og internasjonal solidaritet.

Eller vi kan stå på gangen som Jonas Gahr Støre gjorde når EUs statsledere
diskuterte sanksjoner mot Russland – for å så innføre de nøyaktig samme
sanksjonene. Jeg håper dere også vil stå på den siden av historien der Norge er en del av EU.

Kjære landsmøte, denne festdagen i 2025 tror jeg kan komme. Men da er vi nødt til å ta et standpunkt i dag. Jeg håper dere stemmer for vårt endringsforslag 57 fra Agder Høyre fordi et nytt Europa fortjener en ny EU debatt. Og et nytt Europa fortjener Norge på innsiden, ikke på utsiden.