Landsmøtetale: Flere unge må få innpass på arbeidsmarkedet

Steinar J. Olsen taler til Høyres landsmøte: «Det må etableres nye, forutsigbare og kraftfulle ordninger som bidrar til at andelen unge uføre reduseres og at flere unge får innpass på arbeidsmarkedet.»

Kjære dirigenter, kjære landsmøte.

Det er viktig for oss alle å oppleve at noen har bruk for oss. Det er viktig å være til nytte, og få muligheten til å den arbeidsevnen vi har.

Andelen unge uføre har vokst og har de siste årene vært på et rekordhøyt nivå. De siste tallene fra NAV viser at vi nå har 21 563 uførepensjonister under 29 år. Smak på de ordene. Uførepensjonister under 29 år. Tilsvarer mer enn 1 000 skoleklasser med unge definert som uføre.  

I tillegg er det nå mer enn 17 000 helt arbeidsledige under 29 år. Mange av disse har aldri vært en del av arbeidsmarkedet. Pandemien har gjort veien til arbeidsmarkedet lengre, mange er uten fremtidshåp og flere står i fare for å bli varig avhengige av trygd.

Mange som blir uføre i ung alder føler de har blitt gitt opp av samfunndet. Føler at det er ikke er bruk for de. Det er uverdig. Vi som samfunn har bruk for alle. Og vi har ikke lykkes godt nok med å inkludere. Vi må gjøre mer for å unngå at ungdom faller utenfor.

Fra mine 35 år som arbeidsgiver, har jeg sett at unge som har slitt på skolen, unge som har droppet ut fra skolen, som har hatt en rusproblem, som kanksje har vært en tur eller to innom fengsel, har mye å bidra med på arbeidsmarkedet. Jeg har opplev at unge mennesker som har blitt definert som arbeidsuføre, har blomstret da de har fått sjanse på arbeidsmarkedet. Fått en sjanse til å bruke sin restarbeidsevne. Arbeid er for mange god medisin.

Fortsetter vi å gjøre det samme som i dag, vil vi også i årene fremover ha altfor mange unge som står utenfor arbeidslivet og som havner i en passiv trygdetilværelse. Vi trenger nye verktøy for å få flere inn på arbeidsmarkdet. Vi trenger ordninger som får ungdom bort fra en trygdekarriere og over i en arbeidskarriere.

Kjære landsmøte. Jeg oppfordrer dere til å stemme for Agder sitt forslag om at «Det må etableres nye, forutsigbare og kraftfulle ordninger som bidrar til at andelen unge uføre reduseres og at flere unge får innpass på arbeidsmarkedet.«

Det er viktig at vi gjør mer enn vi gjør i dag. Vi må gi flere unge en sjanse. Det er viktig for samfunnet at flere ungdom får innpass på arbeidsmarkedet, det er bra for næringslivet, men først og fremst er det viktig for den enkelte å få mulighet til å stå på egne bein og bygge seg en god fremtid.