Landsmøtetale: Høyre bekjemper forskjellene i Norge

Harald Furre taler til Høyres Landsmøte 2021: Det er Høyre som har den beste politikken for et bærekraftig velferdssamfunn med små forskjeller.

Fylkesleder Harald Furre holdt i dag sin landsmøtetale. Vi må ta debatten om forskjells-Norge og vi kan gjøre det med rett rygg og stor troverdighet. (Foto: Agder Høyre).

Kjære landsmøte,

Høyre har den beste politikken for å bekjempe forskjellene i det norske samfunnet.

Venstresiden jobber hardt for å skape et inntrykk av at Norge er blitt et land med store forskjeller. Og målinger viser at de er i ferd med å lykkes i å få folk til å tro på den historien. Kampen mot forskjeller seiler opp som den store saken i valgkampen. Høyre kan gå inn i denne debatten med rak rygg.

For det første: Bildet av et Norge hvor forskjellene øker voldsomt er feil.  Norge er fortsatt ett av de landene i hele verden hvor forskjellene er minst. Det er bra, og det er viktig for Høyre å fortsatt ha et samfunn med små forskjeller. Så har det vært en økning i antall barn som lever i familier med dårlig økonomi. 85% av veksten skyldes innvandring. Disse inkluderes nå gradvis i det norske velferdssamfunnet.

Og for det andre: Det er vi som har den beste politikken for å bekjempe forskjeller. For det er det å få folk i jobb det handler om. Å bidra med gratis tjenester og økonomisk støtte er viktig, men det aller viktigste er å få folk i jobb. Og det er her vi virkelig skiller oss fra venstresiden og som gjør at jeg uten å blunke påstår at Høyre har den beste politikken for å redusere forskjellene i Norge. Det er nemlig Høyre som forstår seg på næringslivet der jobbene skapes.

Støre og andre på venstresiden snakker mye om trygge jobber, men de snakker ikke noe om dem som skaper jobbene. Tvert imot så er sosialistenes negative holdning til privat næringsliv slående.

Kjære landsmøte,

Vi må ta debatten om forskjells-Norge og vi kan gjøre det med rett rygg og stor troverdighet. For det er Høyre som har den beste politikken for et bærekraftig velferdssamfunn med små forskjeller.

Fylkesleder Harald Furre – Agder Høyre