Landsmøtetale: Høyre skal ta hele landet i bruk!

Gro Boge Aasheim taler til Høyres Landsmøte 2021: «Høyre i mitt hjerta legge HANDLING bak ordene om å ta heila landet i bruk. EG tror på HØYRE fordi Høyre, hørre, ser og tror på meg – og mine gode innbyggarar.»

Gro Boge Aasheim talte i dag til Høyres Landsmøte 2021. Her frontet hun viktigheten av å ta hele landet i bruk (Foto: Agder Høyre).

I Distriktsmeldingå står det at «Regjeringå ønske levende lokalsamfunn og vekst i heila landet». Det står og at «Regjeringå vil støtta opp om videre vekst og sysselsetting i distriktene», og det står at «Regjeringå vil legga te rette for kreativiteten, skaperkraftå og kunnskapen som finnes i distriktene».

Indre Agder, der eg bor, e kanskje ikkje det fyssta Landsmøte tenke på når det snakkes om fiske, fiskenæring og fiskeoppdrett. Men i Bygdå mi, Åseral, 9 mil nord for Kristiansand e der 3 kreative og arbeidsomme bønder og næringsfolk som har søkt om konsesjon te å driva med ferskvannsoppdrett av ørret. De har fått kommunal, regional og fylkeskommunal støtte te forprosjektet. 3 arbeidsplassar ska produsera 1.200 tonn med fisk te salg innenlands og te eksport. De har lagt ned betydelige ressurser og stor arbeidsinnsats i forprosjektet. Erfarne rådgivere fra bransjen støtte prosjektet. Det e blått, det e grønt og det e bærekraftig, og det vil ALLE ha.

Men staten vil ikkje. Fylkesmannen si miljøvernavdeling seie nei!. Nei te utvikling, Nei te arbeidsplassar, nei te å ta heila landet i bruk, Nei te ei bærekraftige utnytting av naturressursene.

Sånn kan me ikkje ha det. Ein arbeidsplass i Åseral tilsvare 100 i Kristiansand og ca 1000 i Oslo.

Høyre i mitt hjerta legge HANDLING bak ordene om å ta heila landet i bruk. Høyre i mitt hjerta har fokus på MULIGHETER ikkje begrensninger, Høyre i mitt hjerta TROR PÅ det goda livet på landet – og legge forholdene te rette for det! EG tror på HØYRE fordi Høyre, hørre, ser og tror på meg – og mine gode innbyggarar. Takk for meg!

Varaordfører Gro Boge Aasheim – Åseral Høyre.