Landsmøtetale: Inkluder flere unge i arbeidslivet!

Steinar J. Olsen taler på Høyres Landsmøte: «Jeg anbefaler varmt Agder Høyres forslag om forsøksprosjekt med redusert arbeidsgiveravgift for de mellom 19 og 26 år.»

Steinar J. Olsen holdt i dag sin tale om arbeidsinkludering på Høyres Landsmøte. Han snakket om viktigheten av å gi unge enkeltindivider en sjanse til å bidra i arbeidslivet (Foto: Agder Høyre).

Kjære Høyrevenner.

Vi trenger flere verktøy for å inkludere flere unge i arbeidslivet. Da Trine gikk på skolen slet hun med psykiske helseplager. Da hun var rundt 25 år hadde hun flere ganger vært innlagt på psykiatrisk helseinstitusjon, og sist gang hun var innlagt gjennomgikk hun journalen sammen med ansvarlig behandler. Der stod det at hun var ansett som ufør.

Men Trine ville ikke gi opp drømmen om å en gang komme i jobb. Hun forsøkte seg derfor i arbeidstrening i en av mine butikker. Det gikk fint, og etter en stund fikk hun en deltidsstilling. Etter hun hadde jobbet hos oss i fire år ble hun en av våre dyktige butikksjefer. På fire år gikk altså Trine fra å være ansett som ufør til å bli butikksjef.

Arbeid er for mange god medisin. Det er vår oppgave å gi flere unge tilgang på denne medisinen. Antall unge arbeidsledige har økt kraftig under pandemien. Antall uføre under 30 år passerte i mars måned for første gang 21 000 i Norge. Noe av det første den borgerlige regjeringen i Sverige gjorde da de vant valget i 2006, var å gjennomføre en kraftig reduksjon i arbeidsgiveravgiften for unge. Det ble rimeligere for arbeidsgivere å ansette ungdom. Derfor fikk flere unge innpass på arbeidsmarkedet.

Evalueringer av ordningen viser at avgiftsreduksjonen kan ha bidratt til opp mot 18 000 nye ungdomsarbeidsplasser. Dessverre avsluttet den rødgrønne regjeringen avgiftsreduksjonen etter at de kom til makten i 2014. I Norge blir mange unge arbeidssøkere valgt bort fordi de ikke har arbeidserfaring. Hvordan skal de får arbeidserfaring når de ikke får en jobbsjanse?

Pandemien er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Pandemien og omfanget av utenforskap i Norge krever mot til å ta i bruk nye verktøy, også for unge som sliter med å få en sjanse på arbeidsmarkedet.

Jeg anbefaler derfor varmt Agder Høyres forslag om forsøksprosjekt med redusert arbeidsgiveravgift for de mellom 19 og 26 år.

Steinar J. Olsen – Agder Høyre.