Landsmøtetale: Linda Øygarden

Her kan du lese Arendal Høyres ordførerkandidat, Linda Øygarden, sitt innlegg i storresolujonsdebatten under Høyres landsmøte 2023.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Høyre)

Kjære Landsmøte:

«Allerede da de tok på seg støvlene og regntøyet for å leke i barnehagen var til dels stiene tråkket opp» Sier Kaisa (Hansen-Suckow) i sin bok OSS MOT VERDEN.
Hun forteller en usminket historie om hvordan det var å vokse opp i fattigdom på Sørlandet.

Tallene i dag viser dessverre at vi ikke har kommet særlig mye lengre enn da Kaisa ble født på tidlig nittitallet.
Utfordringene på Agder er fremdeles store.

Det er skuffende å se lite effekter etter flere tiår med målrettet innsats.
Når det vi gjør ikke virker, må vi gjøre noe annet.

Vi må inkludere flere, her må vi lykkes!
Ikke bare med fine ord i en festtale, men med handling og ressurser til å følge opp!
Den viktigste verktøyet for å komme ut av fattigdom er utdanning.
Vi må satse mer på barnehagene og skolene våre.
Vi må sikre at ungdommer blir inkludert og fullfører sine utdanningsløp, gjerne med ulike metoder og konsepter som Ung Invest, (for å nå målet.)

«Laget rundt barnet» må bli en enda større bærebjelke i barnehage/skole og helsesektoren.
De første 1000 dagene i barns liv får vi mest igjen for, å investere i.
Vi må lykkes med å hjelpe sårbare barn og deres familier.

Levekår, velferd og næring henger uløselig sammen.

Derfor må vi benytte mulighetene det grønne skiftet gir oss for å skape vekst gjennom satsing på næringsutvikling.
Slik kan vi realisere ringvirkningene til å styrke velferden vår fremover.

Det handler om å inkludere flere, i skolen, nærmiljøet, arbeidslivet, i frivilligheten og at alle får ta i bruk sitt potensiale i fellesskapet. Slik kan vi unngå at fattigdom og uhelse reproduseres.

Politikk handler om visjoner, vilje og evnen til å prioritere, det gir muligheter for alle!

Takk!