Landsmøtetale: Mathias Bernander

Her kan du lese Kristiansand Høyres ordførerkandidat, Mathias Bernander, sitt innlegg i beretningsdebatten under Høyres landsmøte 2023.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Høyre)

Landsmøte, det er krig i Europa.

Det gjør inntrykk, det endrer politikken og må få konsekvenser for våre prioriteringer. Innenfor forsvarssektoren spesielt.

Forsvarssjefen har selv uttalt at det viktigste vi kan gjøre nå er å få det vi allerede har til å fungere. 

Sett i lys av dette er det grunn til å spørre seg om vedtaket fra 2016 om å flytte Luftforsvaret skolesenter fra Kjevik til Værnes er lurt?

Forsvaret har et stort behov for å kjøpe inn nye våpensystemer, ammunisjon og utstyr 

Da Stortinget besluttet flyttingen fra Kjevik ble det lagt til grunn et investeringsbehov på 270-millioner i 2016-kroner. Med kostandsøkningene de siste årene er det ingen tvil om at det beløpet nå er betydelig høyere. 

I tillegg er andre forutsetninger også endret. De nye sikkerhetspolitiske forholdene er åpenbare, men også tilgangen til eiendom, bygg og personell er ikke det samme som de var da beslutningen ble tatt. 

I dag har vi en kritisk situasjon når det gjelder flyteknisk kompetanse. 

Det er bekreftet av både ledelse og det flyoperative miljøet i Luftforsvaret. 

Landsmøte, vi har i dag et velfungerende skolesenter på Kjevik med alle nødvendige fasiliteter. 

Et skolesenter som har utdannet teknisk personell i over 75 år. 

Den kloke beslutningen er nå å bygge på det sterke miljøet vi har, ikke rive det opp i en flytteprosess. 

Når krig igjen rammer Europa må vi tilpasse politikken vår til en ny virkelighet. 

Det er feil tid å bruke store summer på interne prosesser og omorganisering.

Stopp flyttingen av luftforsvarets skolesenter på Kjevik, og prioriter pengene på det som styrker forsvarets operative evne!