Landsmøtetale: Nicolai Østeby

Her kan du lese Unge Høyres sentralstyremedlem, Nicolai Østeby, sitt innlegg i beretningsdebatten under Høyres landsmøte 2023.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Unge Høyres Landsforbund)

Dirigenter, gode landsmøte:

Som rettsstatens fremste beskyttere har politiet og politiet alene – fått retten til å bruke makt mot enkeltmennesker. Den maktbruken har bare legitimitet så lenge den brukes i tråd med nettopp rettsstatens prinsipper.

Derfor er det alvorlig når Riksadvokaten har avdekket systematiske feil og overtramp i politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

Det har handlet om alt fra gutter på min alder som har blitt visitert med lommelykt i skrittet foran vennene sine – til politifolk som har gått gjennom mobiltelefonen til unge de mistenker har rusa seg. Og enten det gjelder kjønnsorganene våre eller mobilene våre – så skal terskelen for å bruke tvangsmidler mot noe av det mest private vi har som mennesker – være høy, og stå i stil med lovbruddet som er ment å avdekkes. 

Det har de ikke gjort. Og den ulovlige tvangsmiddelbruken har svekket tilliten til rettstaten og til politiet for mange mennesker.

Derfor er det en fallitterklæring til rettsstaten og dens beskyttere når Senterpartiet vil gi disse virkemidlene «tilbake» til politiet.

Politiet har virkemidler for å avdekke ulovlig rusbruk, og med skjellig grunn til mistanke kan politiet bruke tvangsmidler.

Men de må følge reglene de selv er satt til å beskytte. 

Og det, kjære landsmøte, er ekstra viktig når det gjelder mennesker som gjør ting vi ikke liker, og som har rettsstaten som sin eneste forsvarer. 

Tusen takk.