Landsmøtetale: Skole og utdanningspolitikk er kjernen vår!

I dag talte Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad til Høyres Landsmøte 2021. Hun tok til ordet for flere tiltak i skolen, blant annet et 11. skoleår og mer arbeidslivrelevans i ungdomsskolen.

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad talte i dag til Høyres Landsmøte. Hun tok til ordet for større fleksibilitet og overgangsordninger i utdanningsløpet for ungdom (Foto: Agder Høyre).

Kjære landsmøte

Jeg er stolt av Kunnskapspartiet Høyre. Av den jobben som er gjort av Torbjørn, Jan Tore og Henrik i Kunnskapsdepartementet.

Noen stiller spørsmålet om skole og utdanningspolitikk egentlig blir viktig i denne valgkampen?

Ja – Kjære landsmøte! Skole og utdanningspolitikken er kjernen vår.

Det blir ikke grønt skifte og omstilling i næringslivet uten kunnskap og god utdanning

Det blir ikke integrering og inkludering uten kompetanse, og opplæring.

Og selvsagt er foreldre, elever, lærere og arbeidslivet opptatt av både fagfornyelse, ungdomskolereform, og fullføringssatsingen vår.

Derfor må vi:

  • fortsette å stille krav til lærere og elever
  • fortsette å sikre lærerne muligheter for kompetansebygging
  • sørge for at elevene får tilpasset undervisning
  • gjennomføre tidlig innsats
  • sørge for at undervisningen blir mer arbeidslivsrelevant.
  • at vi stiller kvalitetskrav til yrkesfagutdanningene på samme måte som til de akademiske.

Men Høyre kan mer:

På fredag hørte dere Renate Hægeland ta til ordet for de mange unge som ikke kommer inn i utdanning eller arbeid. Jeg er enig med Renate. Der ingen andre partier klarer å tenke nytt – må Høyre gå foran.

Om det så er:

  • Fleksibel skolestart
  • 11.skoleår for dem som trenger det
  • Muligheter til å velge valgfag som gir arbeidspraksis for ungdomsskole-elevene
  • Eller nye samarbeidsmodeller for å hindre frafall.

Her må vi tørre å se på bruken av NAVs økonomiske ressurser når det gjelder ungdom i faresonen. De har pengene.  Ungdommen fortjener at ressursene blir brukt på en måte som virker. Vi fikk noen vedtak mot oss på fredag, men arbeidet må fortsette.

Landsmøte, større fleksibilitet og bedre overgangsordninger i hele utdanningsløpet,

Det er det beste svaret på å skape muligheter for alle!!

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad – Agder Høyre.