Landsmøtetale: Steinar J. Olsen

Her kan du lese sentralstyremedlem Steinar Olsens innlegg i resolusjonsdebatten (mobilbruk) under Høyres landsmøte 2023.

Bildet kan brukes fritt til redaksjonell bruk. (Foto: Høyre)

Kjære landsmøte:

Det kler Høyre dårlig å innføre et nasjonalt forbud mot ungdoms bruk av sosiale medier.

Vi er et parti som har tro på ungdom og på at de kan gjøre gode valg for seg selv. Vi har tro på at foreldre kan gjøre gode valg for sine barn. Vi har tro at den enkelte lærere og skoeleier kan ta gode avgjørelser knyttet til bruk av mobil i skolen.

Et nasjonalt forbud for ungdommers bruk av SoMe vil være en begrensning av norske ungdommers ytringsfrihet. En aldersgrense vil fratar de mulighetene til å ytre seg på plattformer de i dag kan delta på.

Det kler ikke Høyre å møte den teknologiske utviklingen med forbud og aldersgrense. Sosiale medier har mange positive, også knyttet til læring. Og det er flere neagative sider, men det å forby ungdoms bruk av sosiale medier er ikke veien å gå. Det er å begynne i feil ende.

Lovreguler heller de globale plattformselskapene. De må ansvarliggjøres gjennom en effektiv lovgivning og de internasjonale gigantene må ta ansvar for de skadelige virkningene av egen virksomhet; av avhengighetsskapende algoritmer, og av hatefulle ytringer og netthets de tillater publisert på sine plattformer.

De globale plattformene må sanksjoneres strengt hvis de ikke respekterer nasjonal lovgivning, og det er mulig å få til, men da må lovgivningen tilpasset den digitale virkeligheten. Her har Norge ligget på etterskudd.

EU har kommet lengre i arbeidet med en lovregulering som gjør det tryggere også for barn og unge å bruke sosiale medier, blant annet knyttet til Digital Services Act (DSA). Norge bør også etablere en lovgivning som gjør det tryggere å oppholde seg i de digitale rommene.

Så, regulere de globale, sosiale plattformene. Det er bra for både barn og voksne.
Ikke begrens friheten til ungdom ved å innføre et forbud for bruk av av sosiale medier.