Landsmøtetale: Verdiskaping opprettholder velferdssamfunnet!

Stortingsrepresentant Svein Harberg taler til Høyres Landsmøte 2021: «Verdiskaping har aldri skjedd ved å øke skattene til de som skaper verdiene, nei verdiskapingen – og dermed skatteinntektene – kommer gjennom å legge til rette for investering og utvikling.»

Stortingsrepresentant Svein Harberg holdt i dag sin landsmøtetale om at verdiskapingen, og dermed skatteinntektene, kommer gjennom å legge til rette for investering og utvikling. (Foto: Agder Høyre).

Dirigenter, kjære landsmøte!

Og kjære Erna for at du leder oss, takk for din både varme og tydelige tale!

Jeg må bare si det, det er så deilig å være stortingskandidat for et parti som får så mye skryt for politikken, og for våre sentrale politikere. Vi vet godt at det ikke alltid er så enkelt for et regjeringsparti, men gjennom mange år er det bygget opp tillit – tillit til menneskene, og til politikken!

Ja, vi har hatt en pandemi som har synliggjort hvor gode vi er til å håndtere de kriser som oppstår, men tillit bygges over tid.

Grunnlaget for den jobben vi skal gå løs på er det arbeidet vi har gjort i to stortingsperioder; hvordan bidra til verdiskaping rundt om i landet, hvordan få til omstilling og nye arbeidsplasser, hvordan få på plass den nødvendige – og delvis nye – kompetansen for å få oss videre. Har vi riktig medisin for å sette fart i Norge etter pandemien? Ja, bedriftslederne har tro på oss. Jeg har besøkt innovative folk i landbruket, i planteproduksjon, nyskapende industri, reiselivsbedrifter og handelsbedrifter med internasjonal aktivitet – det er svært gode tilbakemeldinger!

Vi tar på alvor at det må verdiskaping til for å opprettholde det velferdssamfunnet vi har. Verdiskaping har aldri skjedd ved å øke skattene til de som skaper verdiene, nei verdiskapingen – og dermed skatteinntektene – kommer gjennom å legge til rette for investering og utvikling.

Bare på den måten kan vi få ressurser til å ta vare på alle de som trenger en ekstra hånd, som trenger pleie og tilsyn, eller de som må hjelpes tilbake i arbeid.

Vi går for fremskritt, arbeid til folket og gode lokalsamfunn; altså 4 nye år med Erna som statsminister.

Stortingsrepresentant Svein Harberg – Agder Høyre