Landsmøtetale: Vi er garantisten for å få flere i arbeid!

Renate Hægeland talte i dag unge arbeidstakeres sak på Høyre Landsmøte. «Arbeidsplasser og verdiskaping skjer i samspill mellom det private næringsliv og det offentlige – og Norge trenger mange arbeidsplasser i årene som kommer.»

Renate Hægeland holdt i dag tale på Høyres Landsmøte. Hun mener at midlene fra NAV må brukes mer effektivt for å få flere i arbeid (Foto: Agder Høyre).

Kjære Landsmøte,

Det er Høyre som er garantisten for å få flere i arbeid.

Arbeiderpartiet har sviktet sine kjernevelgere – arbeiderene.   Det kreves nytenking og handling for å lykkes med å få flere i arbeid. Det skjer ikke i Arbeiderpartiet for tiden.

Det er Høyre som forstår at arbeidsplasser og verdiskaping skjer i samspill mellom det private næringsliv og det offentlige – og Norge trenger mange arbeidsplasser i årene som kommer.

Det er en stor bekymring at mange unge ikke kommer i utdanning og arbeid. 25% fullfører ikke videregående utdanning.  Av denne gruppen er det altfor mange som ikke kommer videre. Det har vi som nasjon ikke råd til.

Når ingen andre partier klarer å tenke nytt, så må Høyre gå foran.

Derfor må landsmøtet støtte Trøndelags forslag om å gi de elevene som trenger det  –  et 11.skole år og støtte Agders forslag om å gi ungdomsskoleelevene muligheten til å velge valgfag som gir praksis til bruk i arbeidslivet.

Vi kjenner alle mange historier – om arbeidsgivere som har fått ungdom i jobb på tross av NAV.

NAV har fått tilført store ressurser for å få unge i utdanning og arbeid – som en ansatt i NAV sa på et møte tidligere denne uken – «vi pøser inn midler og vi får ikke resultater». 

Høyre må tenke nytt omkring hvordan NAV bruker sine virkemidler og ressurser.

Agder har flere forslag:

Ett om å bruke virkemidlene til NAV mer fleksibelt for å forebygge utenforskap og uføretrygd. Uføretrygd i 100% er ikke løsningen dersom du kan jobbe 50%.

Ett om at bruken av lønnstilskudd må være mer forutsigbar for unge arbeidstagere

Og ett om å undersøke om redusert arbeidsgiveravgift kan virke.

Jeg ber Landsmøtet innstendig om å være modige og utålmodige på vegne av alle de ungdommene – som ikke kan kaste bort enda et år

–  Jeg ber dere stemme for disse forslagene!

Renate Hægeland – Agder Høyre.