Landsmøtetale: Vi er nødt til å øke satsingen på psykisk helse

Erle Wright Severinsen taler til Høyres landsmøte: «Alt for mange, venter alt for lenge på psykisk helsehjelp.
Og hjelpen de får avhenger av hvor de bor. Sånn skal det ikke være!»

Erle Wright Severinsen snakket om psykisk helse i sin landsmøtetale. (Foto: Jørgen Heimsæter/Agder Høyre)

Kjære landsmøte,

Det er fristende å si at det er for sent! Men det er mer presist å si at det haster.

Alt for mange, venter alt for lenge på psykisk helsehjelp.

Og hjelpen de får avhenger av hvor de bor. Sånn skal det ikke være!

For vi ser dem. Barna i barnehagen og på skolen.

– som har kledd seg i alt for store og alt for tunge rustninger.

Ungdommen som skulle hatt to av de morsomste årene i livet sitt,

men som har sittet isolert gjennom pandemien.

Vi ser studentene der hver fjerde oppgir at de sliter psykisk.

Vi ser rusmisbrukerne og vi ser de pårørende, som gjør alt de kan, men som ikke føler de strekker til.

Samtidig kommer det i disse dager en rekke flyktninger inn i Norge.

Alle de nevnte – og mange flere – trenger psykisk helsehjelp!

I Agder der jeg kommer fra er situasjonen alvorlig, og vedvarende. Vi har den høyest andel uføre i landet, vi har lavest inntekt og høyest andel mottakere av ulike NAV-ytelser.

Psykiske lidelser koster det norske samfunnet rundt 70 milliarder kroner årlig.

Flere psykologer er en viktig del av løsningen, og i Agder jobbes det for å etablere profesjonsstudiet i psykologi.

Det er en politisk beslutning å gi Agder denne muligheten for å hjelpe. 

Det vil bety mye for Sørlandet – og det det nasjonale psykiske helsetilbudet. 

Kjære landsmøte, det er ikke sånn at tiden leger alle sår. (…)

Uten hjelp kan mindre utfordringer vokse seg store som fjell.

Vi er nødt til å øke satsingen på psykisk helse, og vi er nødt til å gjøre det nå.