Landsmøtetale: Vi må få opp tempoet i å planlegge og bygge ut strømnettet!

Fylkesordfører Arne Thomassen taler til Høyres landsmøte: «Statnett og NVE må få opp tempoet i å planlegge og bygge ut vårt strømnett. Det er kritisk i dag.»

Arne Thomassen taler til Høyres landsmøte om statlige innsigelser og utbygging av strømnettet. (Foto: Jørgen Heimsæter/Agder Høyre)

Kjære dirigenter, gode landsmøte

Tusen takk til Erna for en utrolig god og viktig tale.

Jeg er stolt over å komme fra en region hvor fylkestinget er tydelig på at vi skal nå klimamålene og at FNs bærekraftsmål er styrende.

Vi står foran store utfordringer og jeg vil berømme Erna Solberg og regjeringen for imponerende innsats gjennom de åtte årene. 

Alt er lagt til rette for at vi skal kunne skape enda mer grønne næringer, men nå må tempoet opp, og utslippene ned. 

Vi må få betydeligere raskere saksbehandling i statlige institusjoner, statsforvalteren må få ressursene de trenger for at viktige plansaker ikke blir liggende i årevis. Det går for seint, og det er for mange parter som kommer med innvendinger og som utsetter viktige avgjørelser.

Statnett og NVE må få opp tempoet i å planlegge og å bygge ut vårt strømnett. Det er kritisk i dag. Jeg snakket med Administrerende direktør Heine Østby på 3B fiberglass i går kveld. Han bekrefter min uro og er bekymret for fremtiden da man ikke er villig til å ta beslutninger på fornybar energi. Vi har i dag mange bedrifter som ikke får fullført dette grønne skiftet.

Vi må ha mer fornybar energi. Jeg kan nevne at vi i Agder fylkeskommune sliter med å nå våre mål da vi ikke får nok strøm til våre busser øst i fylket. Vi har ikke mangel på el-busser, vi har mangel på strøm til å lade de opp igjen. Da blir det vanskelig å være i førersetet på det grønne skiftet. 

Bedriftene må få forutsigbarhet i strømavtalene slik at man fortsetter å investere i Norge. 

Vi trenger tydelige prioriteringer når det gjelder oppstart av viktige satsinger på Agder, nevnes kan Karbonfangst, Morrow, BioZin og havvind.

Skjer dette ikke raskt nok taper vi i forhold til utlandet!

Jeg må også nevne drivstoffpriser for næringslivet og ikke glemme næring inkludert fiskerne, entreprenører og transportselskap.

Norge trenger mer Høyrepolitikk!