Landsmøtetale: Det er på tide å ta opp EU-debatten igjen!

Erik Johan Tellefsen Lindøe taler til Høyres landsmøte: «Landsmøte, for Høyre har alltid svaret vært EU, nå må vi ta opp debatten igjen, for vi har en ny generasjon og et nytt Europa.»

Landsmøte,

2.555.732, nei det er ikke hva en full tank på Vedum sin pick-up koster idag.

Landsmøte, det er antallet nordmenn som aldri har fått muligheten til å påvirke vår tilknytning til Europa og EU.

Det er i år 28 år siden forrige norske EU-debatt. På 28 år har befolkningen vår utviklet seg, de internasjonale problemstillingene har utviklet seg og ikke minst har hele EU- systemet utviklet seg.

I Sverige og Finland ser vi nå en reell NATO-debatt vokser frem, og det er ikke så rart. For det er når spenningsnivået rundt deg stiger, man settes på prøve. Og like sikkert som at SV og Rødt sine teoretiske tanke om et nordisk forsvarssamarbeid ikke hadde sikret Norge, er det sikkert at både Norge og Europa hadde tjent på et norsk EU-medlemskap.

Og det har sjeldent vært mer aktuelt å ta opp debatten enn akkurat nå. For ikke bare er vi vitne til en tragisk angrepskrig i Europa, vi står også midt i en klimakrise og ser at det blir færre og ikke flere liberale demokratier i verden.

EU har de mest ambisiøse klimamålene, de har konkrete tiltak og gjør at vi kan tenke større enn hvert enkelt lands utslipp. For vi stopper ikke klimakrisa alene, men sammen med EU kan vi gjøre en reell forskjell.

Men skal vi påvirke EU sin klimapolitikk, bidra i det europeiske samarbeidet og stå opp for demokratiske prinsipper i Europa, så må vi ut av skapet og sette oss ved bordet.

For skal vi nå klimamålene er svaret EU

Skal vi sikre norsk næringsliv er svaret EU

Og skal vi sikre fred og sikkerhet i Europa er svaret EU

Landsmøte, for Høyre har alltid svaret vært EU, nå må vi ta opp debatten igjen, for vi har en ny generasjon og et nytt Europa.