Hele Agder trenger Erna Solberg

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen på Høyres landsmøte 2019 Foto: Tor Marius Markussen

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019

Jeg kommer fra Agder og skal jobbe knallhardt for å bli den første fylkesordfører i nye Agder

På Agder har vi sett hva det betyr med NYE VEIER. Bondevik 2 med Erna som kommunalminister ga klarsignalet for tre OPS prosjektet. Ett av disse havnet i Vest Agder og ett i Aust-Agder. Disse to viktige utbyggingene har sammensveisa Agder og ja, nå endelig sørga for at vi blir ett fylke takket være mange gode krefter.

Regjeringen har vedtatt å bygge fire felts vei mellom Oslo og Stavanger. Dette arbeidet er godt i gang vest for Kristiansand og på strekningen Arendal- Tvedestrand, og nå i Telemark. Det går fremover og befolkningen er strålende fornøyd.

Regjeringen har levert på fylkesveier. Et stort etterslep fra de rød/grønne har vært utfordrende men grep er tatt og i fjor ble det rundt om i landet mange steder satt asfaltrekord.

Vi på Agder ser at denne regjeringen leverer og som fylkesordførerkandidat er det viktig at vi fortsetter å bygge ut veiene. Det gjelder E198, E 39, RV 9 og fylkesveiene.

Det er umulig å ha ordet her og ikke nevne sammenføyning av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Den genistreken vil gi en time kortere reisetid til Oslo og vil være et verdifullt bidrag inn I klima og miljø arbeidet.

I denne valgkampen er det greit å vise til gode resultater og nå er det bare å sørge for at flest mulig kommuner og fylkeskommuner blir styrt av Høyre!

Tusen takk Erna!