Mennesker og ikke milliarder

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n n

Jeg er kanskje kjent som den blide ordføreren fra Sørlandet, men av og til blir sjøl jeg tung til sinns!n

Ungdommen er framtida vår! Men alt for mange har det veldig vanskelig. Det sier Ung Data undersøkelsene veldig tydelig:

n

Cirka 15% har ikke 1 eneste fortrolig venn, er ikke fornøyd med foreldrene, har mange depressive symptomer, bruker smertestillende minst 1 gang i uka, er plaget av ensomhet og har daglige helseplager!

n

Det er deprimerende lesning!

n

Som Høyreordfører er det helt vesentlig for meg at alle mine ungdommer har en god hverdag, at de fullfører utdannelsen og kommer i jobb. I mitt hode er arbeid og fast inntekt roten til alt godt!

n

Hva gjør vi med disse 15% ??? Jo, vi må sette inn tidlig innsats.n

n

Ulike fagmiljøer må snakke sammen, taushetsplikten må ikke bli en «hemsko». Jeg ser fram til at faget livsmestring kommer inn i skolen fra høsten av.

n

Vi skal ha dyktige skoleledere, lærere som tar videre-utdanning, og vi må bli flinkere til å ansette andre profesjoner enn pedagoger!

n

Det hjelper ikke med dyktige lærere, hvis «hodet» til elevene er et helt annet sted enn i undervisningen. Hvis livet oppleves meningsløst, så tilegner man seg ikke kunnskap. Vi må ta vare på det helhetlige menneskelige perspektivet, da må vi ta i bruk fagfolk med ulik sosialfaglig bakgrunn. Vi trenger barnevernspedagoger, helsesykepleiere, sosionomer og psykologer.n

n

Takk Erna for at dere har øremerket midler til tidlig innsats i statsbudsjettene. De pengene har kommet godt med. Vi må også prioritere ungdommen i kommunens budsjett. En ødelagt barndom, gir skadede voksne, et dårlig liv og det er også kostbart for samfunnet rent økonomisk.

n

Jeg er ordfører fordi jeg vil hjelpe enkeltmennesker ogngjøre lokalsamfunnet mitt bedre. Vi skal være der aller mest, for de somntrenger oss mest. Jeg brenner endansterkere nå som Høyre er opptatt av mennesker og ikke milliarder.

Det er alltidnenkeltmenneskene som er viktigst.

nnnn

n
n