Bedre tverrfaglige tjenester med muligheter for alle

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

Jeg vil i dag dele en drøm med dere. Det handler om hvordan vi skal få til enda bedre tverrfaglige tjenester.n
n

n Internt i kommunene og mellom kommunene og Staten. Det handler om oss mennesker og våre liv. Dette er meget viktig arbeid og betyr mye for mange.n
n
Det jobbes i dag dedikert og målrettet i hele Norge av dyktige ansatte for å tilby våre innbyggere gode tverrfaglige tjenester, også i min flotte kommune Arendal.n
Se også til Asker velferdslab.n
n
Mange får god hjelp, men vi må bli enda bedre. Men det er behov for flere viktige verktøy slik at arbeidet kan gjøres på en enda enklere og mer koordinert måte.n
n
Det er i dag begrensninger knyttet til taushetsplikt, konfidensialitet og informasjonsdeling. Det er bra og det er viktig.n
n
Men la oss se på mulighetene og ikke begrensningene.

n

Høyre er et parti som er opptatt av det enkelte menneske. Vi tilpasser systemene til å fungere rundt innbyggernes behov. Høyre er et parti som jobber for fornyelse, forbedringer og forenklinger.

nn

Så kjære landsmøte:n

Kunne vi lage en innbyggerportal, for eksempel på en app der innbyggerne på en enkel måte kan gi nødvendig samtykke til at ulike offentlige etater gis nødvendig tillatelse til å få hente ut ønsket og relevant informasjon for å kunne yte hjelp?

n

Kunne vi også få laget en teknisk digital plattform som binder de ulike digitale offentlige systemene sammen der kun relevant informasjon benyttes?

n

n
n

n

Høyrenønsker muligheter for alle.

n