Forsvarer av de frie samfunnsinstitusjoner

n Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

nn «All ære til Orban«, uttalte en sentral FrP-politiker i høst. Hyllest til mannen som lar én minister utpeke dommere og som stenger universiteter som driver med forskning han ikke liker.n
n

n

Svermerier rundt autoritært tankegods har lenge vært synlig i lugubre kommentarfelt, men vi får nå stadige påminnelser om at dette også har nådd mer artikulert hold.n
n

n

De frie samfunnsinstitusjonene er den viktigste skansen mot maktkonsentrasjon og maktmisbruk. Det er de uavhengige kulturinstitusjonene, religiøse menigheter, domstoler osv som beskytter oss mot enkeltpolitikeres særegenheter. Og derfor gjerne det første populistene forsøker å bryte ned, gjerne ved hjelp av politisk flertallsmakt.n
n

n

De proklamerer i caps lock at dette er FOLKETs vilje. Men kjære landsmøte; Makt gir ikke alltid rett!

n

For det som kjennetegner et liberalt demokrati, er ikke bare frie valg, det er også pluralisme og klare grenser for hva vi politikere SKAL og KAN befatte oss med. Enn så lenge er Norge forskånet fra reell påvirkning fra populistene, men det er ingen garanti at det forblir slik.

nn

Vi trenger altså ikke å dra lenger enn til FrP for å finne enkeltrepresentanter som forfekter et annet syn. Det bør være nok å nevne støtte til Trump og heltedyrkelse av Hege Storhaug, som mener de liberale demokratiene har utspilt sin rolle og at det er tid for en ny orden som heter Kaczynski og Orban.

nn

Det er helt greit å mene at staten skal begrense sine utgifter. Men det er overhodet ikke greit når FrPere argumenterer for kutt til den norske kirke eller teaterinstitusjoner fordi de kritiserer FrP.

nn

Høyre må være de fremste forsvarerne av de frie samfunnsinstitusjonene. Vi må være de første som smakker til populistenes fingre når de forsøker seg på sine antidemokratiske finter og det er vi som skal fortelle dem, i kommunestyrer, fylkesting og storting, at Wizz Air har billige flybilletter til Budapest!

nn

For kjære landsmøte, her inNorge skal vi politikere holde fingra av fatet!