Verdier må skapes før de kan dele

n Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

I Høyre skal vi være stolt av distriktspolitikken vår. Vi ønsker sterke velferdskommuner over hele landet. Da handler det om mer enn overføringer og særtiltak som Senterpartiet vil ha. En ting er sikkert: Norge fungerer best når by og land spiller på lag.n

I Høyre vet vi at verdierskapes før de kan deles. Gode velferdstjenesternkrever høy verdiskapning i privat sektor. Disse inntektene som betaler for velferden vår. Det er vår barnelærdom.

n

Når vi vet at det vil bli færre yrkesaktive bak hver pensjonist, at klimadringene vil tilta, at digitaliseringen vil påvirke arbeidsplasser, og inntektene fra olje og gass vil gå ned. Da trenger landet vårt flere ja-kommuner med kompetanse og kraft nok til å bidra med innovasjon i tjenestesektoren – og som kan legge til rette for en næringsvennlig kommunepolitikk. Kommunereformen må fortsette.n

n

Landsmøte –

n

Jeg håper at dere sammen med oss i Agder vil vi ha flere kommuner med høyreordførere som tørr og kan gå foran når det gjelder å inkludere flere i arbeidslivet. Som tar utenforskapet på alvor og åpner for 5 % målet for mennesker med hull i Cv’en. Som Aust-Agder fylkeskommune har gjort, som Vest-Agder arbeider med og som flere av kommunene våre har innført. Staten har gått foran, og i går vedtok vi 5%’en for fylkeskommunene i verdiskapningsresolusjonen. Nå mener vi i Agder at også kommunene må på banen. Derfor opprettholder vi endringsforslag nr 98.

n

Er dere enig med oss – så stemmer dere for forslaget.

n

På Sørlandet startet Stormberg allerede i 1998 inkluderingsdugnaden og sa at 25 % av medarbeiderne skulle være rekruttert blant mennesker som hadde problemer med å komme ut i arbeidslivet.

n

Hennig Olsen Is – har i en årrekke tatt integrering på alvor og har mer enn 30 nasjoner representert blant sine ansatte. Bedriften sier detnlønner seg!!

n

Derfor vil vi også utfordre kommune Norge i dag!

n

nnnn

n
n