Et styrket Heimevern på Agder

Delegat fra Agder Senior Høyre, Ole Guttorm Ihme på Høyres landsmøte 2019 Foto: Tor Marius Markussen

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019

2% av BNP til forsvar og styrket Heimevern

Veldig mange velgere har i veldig mange tiår hatt Høyre som førstevalg, grunnet Høyres uavbrutte vilje til å støtte opp om og styrke vårt  militære forsvar og NATO alliansen.

Tidene og trusselbildet forandrer seg – som alltid i historien. Trusselbildet har forandret seg igjen.

I nyere tid var forandringen i trusselbildet først at den kalde krigen tok slutt – Så kom fokus på terrorisme og regionale borgerkriger. Nå har vi en forandring igjen ved at Russland øker sin militære kapasitet – uvisst av hvilken grunn men bekymringsfullt er det. Og har i praksis demonstrert territoriale ambisjoner og vist evner innen en ny trussel – cyberangrep mot våre demokratier. Trusselbildet er og farget av at amerikanerne ikke vil ta så stor del kostnadene med NATO forsvaret.

Økt eller endret trusselbilde må medføre endret forsvar og vi må ta kostnaden. Målet på 2% av BNP til forsvar som resolusjonen tar opp er meget viktig og det er viktig at vår regjering tar høyde for at risikobildet er mye mer alvorlig enn det var for bare få år siden. Derfor bør resolusjonsteksten spisses og gjøres mye mere konkret på 2 % målet.

Og så må vi understreke at territorielt forsvar er hovedoppgaven hvordan enn ser de store linjene i sikkerhetspolitikken. Å forsvare og holde vårt territorium er og blir forsvarets primærmål. Her spiller Heimevernet utrolig viktig rolle, også i ivaretagelsen av befolkningen i klimakriser som vi opplever oftere og oftere. Agder, som har mistet sine forsvarselementer har bare igjen et dyktig men redusert Heimevern til å forsvare 300 000 egder i krig og fred.

Vår bønn fra Agder er – gi oss oss på styrket Heimevern på Agder og la oss nå 2 % av BNP til forsvar snarest.