Høyre er og skal fortsatt være skolepartiet

Delegat Paal Pedersen på Høyres landsmøte 2019 Foto: Tor Marius Markussen

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019

Høyre er skolepartiet og vi har vært det i mange år. Det er fordi vi har prioritert skolen, vi har prioritert lesing, skriving og regning fremfor andre tiltak og politikkområder. Det bør vi fortsette å gjøre; vi bør si nei til skolemat og andre forstyrrende forslag. Det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale forskjeller er en god skole og et godt utdanningssystem.

De åtte tapte skolepolitiske årene under de rødgrønne endte i 2013 med at Trond Giske sa sannheten selv; «vi har feilet i skolepolitikken». Også der har altså Giske og Arbeiderpartiet feilet, og det er vel det nærmeste man kan kommer en beklagelse fra Giske..  

Det er ingen selvfølge at Høyre skal beholde høy troverdighet og «eierskapet» til saksfeltet som er det viktigste for velgerne. Som jeg sa innledningsvis; budskapet må gjentas. Vi må fortsette å snakke om skolen og vi må fortsette å prioritere skolen.

Vi har fortsatt ikke verdens beste skole. Det er fortsatt store prestasjonsforskjeller mellom elever fra ulike grupper. Fortsatt er det slik at den norske skolen i stor grad reproduserer sosiale forskjeller, foreldrenes utdanning og status spiller en stor rolle. Dette er noe vi i Høyre best kan løse. Vi kan skole, vi kan prioritere og vi kan legge til rette for at skolen i enda større grad løfter alle elever.

Høyre prioriterer skolen, det viser den store satsingen under Kristin Clemet og det viser de siste årene i regjering. Det er flere lærere i skolen, det er en historisk stor satsing på å heve lærernes kompetanse og fra i år er det en lovfestet plikt for alle skoler til å gi ekstra opplæring til de yngste elevene som trenger det. Og ikke minst; det er gode kvalitative prøver og undersøkelser som gir oss kunnskap om hvordan skolen reelt fungerer og hva elevene lærer. Og den kanskje fremste eksponenten for den kunnskapsbaserte skolen – Osloskolen – har gått foran i mange år. Det er opprørende hvordan dagens Oslobyråd behandlet den drivende gode utdanningsdirektøren Astrid Søgnen – men vi får alle håpe at Høyre igjen inntar byrådskontorene i Oslo til høsten, det fortjener spesielt elevene i osloskolen.

Høyre har også fått mye kjeft for den ryddejobben som har vært gjort i den norske lærerutdanningen. Tiltakene er mange, spesielt har motstanden mot karakterkravene vært tydelig fra de rødgrønne, men vi ser nå at Høyres politikk virker. Det var i fjor rekordhøy søkning til lærerutdanningene, og lærerutdanningen ved Universitetet i Agder opplevde en søknadsvekst på hele 30 %. Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring og derfor skal også Høyre være garantisten for en kvalitativt god og attraktiv lærerutdanning.

Elevene er nå mer tilstede i skolen, det er mindre bråk og uro, færre dropper ut og elevene lærer mer. Høyre er den beste garantisten for at den positive utviklingen fortsetter i våre kommuner.

Derfor skal vi vinne høstens kommunevalg. Men da må vi stå på, for det er absolutt ingen selvfølge.