Høyre er og skal fortsatt være skolepartiet

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

nn Høyre er skolepartiet og vi har vært det i mange år. Det er fordi vi har prioritert skolen, vi har prioritert lesing, skriving og regning fremfor andre tiltak og politikkområder. Det bør vi fortsette å gjøre; vi bør si nei til skolemat og andre forstyrrende forslag. Det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale forskjeller er en god skole og et godt utdanningssystem.

n

De åtte tapte skolepolitiske årene under de rødgrønne endte i 2013 med at Trond Giske sa sannheten selv; «vi har feilet i skolepolitikken». Også der har altså Giske og Arbeiderpartiet feilet, og det er vel det nærmeste man kan kommer en beklagelse fra Giske..

n

Det er ingen selvfølge at Høyre skal beholde høy troverdighet og «eierskapet» til saksfeltet som er det viktigste for velgerne. Som jeg sa innledningsvis; budskapet må gjentas. Vi må fortsette å snakke om skolen og vi må fortsette å prioritere skolen.

n

Vi har fortsatt ikke verdens beste skole. Det er fortsatt store prestasjonsforskjeller mellom elever fra ulike grupper. Fortsatt er det slik at den norske skolen i stor grad reproduserer sosiale forskjeller, foreldrenes utdanning og status spiller en stor rolle. Dette er noe vi i Høyre best kan løse. Vi kan skole, vi kan prioritere og vi kan legge til rette for at skolen i enda større grad løfter alle elever.

n

Høyre prioriterer skolen, det viser den store satsingen under Kristin Clemet og det viser de siste årene i regjering. Det er flere lærere i skolen, det er en historisk stor satsing på å heve lærernes kompetanse og fra i år er det en lovfestet plikt for alle skoler til å gi ekstra opplæring til de yngste elevene som trenger det. Og ikke minst; det er gode kvalitative prøver og undersøkelser som gir oss kunnskap om hvordan skolen reelt fungerer og hva elevene lærer. Og den kanskje fremste eksponenten for den kunnskapsbaserte skolen – Osloskolen – har gått foran i mange år. Det er opprørende hvordan dagens Oslobyråd behandlet den drivende gode utdanningsdirektøren Astrid Søgnen – men vi får alle håpe at Høyre igjen inntar byrådskontorene i Oslo til høsten, det fortjener spesielt elevene i osloskolen.

n

Høyre har også fått mye kjeft for den ryddejobben som har vært gjort i den norske lærerutdanningen. Tiltakene er mange, spesielt har motstanden mot karakterkravene vært tydelig fra de rødgrønne, men vi ser nå at Høyres politikk virker. Det var i fjor rekordhøy søkning til lærerutdanningene, og lærerutdanningen ved Universitetet i Agder opplevde en søknadsvekst på hele 30 %. Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring og derfor skal også Høyre være garantisten for en kvalitativt god og attraktiv lærerutdanning.

n

Elevene er nå mer tilstede i skolen, det er mindre bråk og uro, færre dropper ut og elevene lærer mer. Høyre er den beste garantisten for at den positive utviklingen fortsetter i våre kommuner.n
n
Derfor skal vi vinne høstens kommunevalg. Men da må vi stå på, for det er absolutt ingen selvfølge.

nnnn

n
n