Høyre skal ta hele landet tas i bruk

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

nn Høyre har løftet en god og viktig debatt: Hva skal vi leve av i fremtiden?

n

Poenget er jo ikke å få et fasitsvar, det har vi neppe i dag, men poenget er at hver gang noen vil skape noe nytt, og utfordrer oss, må vi tenke; kanskje dette er det vi skal leve av i fremtiden, kanskje det er dette vi må legge til rette for og løfte opp?

n

Hjemme på Sørlandet betyr det for eksempel å være i forkant med reguleringer og strategier for de som vil omstille og for gründere, ikke minst for de som vil ta i bruk de marine områdene og være en del av den blå veksten. Da må vi bidra både til forskning, kommersialisering, investeringer i infrastruktur og ha støttende kommuner. Rammene for verdiskaping formes nemlig ikke bare nasjonalt, men like mye lokalt og regionalt.

nNå skal vi gå tilnvalg på å gjennomføre regjeringens politikk, vi skal sørge for at hele landetntas i bruk. Vi skal på alle områder legge til rette for og inspirere tilnverdiskaping, å ta i bruk det handlingsrommet vår nnn

n
n