Landbruk er næringspolitikk

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019n n

nn I min hjemby Grimstad er vi skikkelig gode på to ting. Det ene er kunstig intelligens og big data. Her har vi et verdensledende kompetansemiljø. Det andre er å levere årets første tidligpoteter til kongen. De to tingene har faktisk mer med hverandre å gjøre enn en kanskje skulle tro.

n

Sørlandsfirmaet Agdir har utviklet løsningen Smart Jordbruk, hvor bonden ved hjelp av kunstig intelligens og enkle sensorer i jorda kan ta bedre beslutninger. Det gjør at bøndene kan utvide sesongen, bedre kvaliteten og minimere bruk av gjødsel og sprøytemidler. Kort og godt: drive mer effektivt og mer bærekraftig.

n

Stortingsmeldingen som kom i 2017 om en fremtidsrettet jordbruksproduksjon, slår fast at vi må ta i bruk ny teknologi for å få et landbruk med økt lønnsomhet og redusert miljøpåvirkning.

n

Granavolden-plattformen snakker også om «bærekraftig matproduksjon», men mye av fokuset er på dyrehold og kjøtt. Er det framtidsretta nok? Vi kommer til å spise mindre kjøtt og mer grønnsaker. Det er bedre for helsa vår, og bedre for miljøet. Likevel har Norge en kraftig overproduksjon av kjøtt, mens vi kun produserer halvparten av grønnsakene vi spiser. Det stemmer dårlig overens med målet om bærekraft.

n

Norsk matproduksjon er blant verdens reneste, med lite antibiotika og sprøytemidler. Men vi trenger å bli enda mer bærekraftige. Da må landbrukspolitikken innrettes sånn at det lønner seg for bøndene å ta i bruk mulighetene som ligger i den nye teknologien og at Norge får et mer effektivt og mer bærekraftig jordbruk.

n

Noen ganger kan det høres ut som om landbruk er mest distriktspolitikk. Landbruk er næringspolitikk. Landbruk er massevis av små og mellomstore bedrifter.

n

Sunn mat og bønder som tjener penger uten å skade miljøet.nDet er grønn næringspolitikk.