Høyre i front for region Agder

nn nLandsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018Først når nye store oppgaver er lagt til de nyenregioner—er reformen i mål. Det gjør det mye lettere for oss somnskal ut i valgkamp om et års tid . Da vil mer politikk skapes og vedtasnregionalt – og da kan vi gjøre motstanderens skepsis til skammennnn

Se opptak av talen HER n n
n
21. juni 2017 var en stor dag på Sørlandet. Da ble region-Agder skapt med vedtak i begge fylkesting. Et flertall på Stortinget med Høyre i spissen stadfestet senere vedtaket.n
n
Etter mange år og mange mislykkede forsøk, så var det stort at vedtaket ble gjort på min vakt. Da klubba smalt i bordet, ja da fikk jeg frysninger på ryggen.

n

Selvfølgelig fikk vi god hjelp av de vedtak regjeringen hadde i gjort i forkant, men våre forhandlere — med Høyre i spissen fikk til en god avtale som kunne aksepteres av fylkestingene.

n

Vi må også takke for de oppfølginger som er gjort av regjeringene om fordeling av statlige regionale arbeidsplasser som også var en del av avtalen. Det gjør arbeidet lettere for oss lokalt – at man kan stole på Høyre.

n

Vi er nå i full gang med å skape det nye Agder. Stemningen er god i fellesnemnda og vi er i ferd med å legge en en ny mal for styring. Vi er i mål med de ansattes overgangsordninger – igjen etter forslag/ kompromiss fra Høyre.

n

Vi har våre utfordringer på solkysten, med levekår, og de skal vi jobbe aktivt med. Men vi har også enorme muligheter. Vi har mye flott industri med høy kompetanse. Vi har et populært Universitet som backer oss på forskning og utvikling. Vi har store natur og energiressurser og vi ligger bare et steinkast unna det Europeiske kontinent med store muligheter for kabler – tur/retur. Vi er optimister!

n

Så vil jeg se på dere på første benk, og til alle stortingsgruppen, nå er det deres tur til å gå ut i kampen om nye oppgaver, som vi gjorde da vi satte hele vår politiske karrierer på spill ved å kjempe for reformen.

n

Det vil bli kompromisser, selvfølgelig, men jeg ber dere kjempe for ekspertutvalgets forslag. Først når nye store oppgaver er lagt til de nye regioner — er reformen i mål. Det gjør det mye lettere for oss som skal ut i valgkamp om et års tid . Da vil mer politikk skapes og vedtas regionalt – og da kan vi gjøre motstanderens skepsis til skamme.n
n
Og Høyres politikere i det nye Agder er mer enn klar til å gå på oppgaven!