NEI til eggdonasjon

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018n n Dette er en sak somførst og fremsthandler om barn.Ikkeoss voksne.n Neitil eggdonasjon, for det ervisom må sette grenser,ikkeden teknologiske utviklingen.n n

Se opptak av talen HER n
n
Kjære landsmøte,

n

Flertallet i Prinsipprogramkomiteen har sagt Nei til eggdonasjon.n

n
    n
  1. Det gjorde vi fordi vi mener at genetikk betyr noe.
  2. n
n

Til alle tider så har vi visst at den kvinnen som føder et barn, er barnet sin genetiske mor som vil føre sitt arveanlegg videre. …Uansett hvem den andre forelderen har vært, kjent/ukjent, så har tilknytningen til den som fødte deg uansett stått fast.

n

…Det å tukle med denne tryggheten knyttet til identitetn
… det å bagatallisere betydningen av det eneste sikre, kjente opphavet et barn kan ha — er vi negative til.n
n
n

n
    n
  1. Vi frykter også at eggdonasjon forkorter – om ikke fjerner helt – veien til surrogati dersom vi nå skal åpne for at båndet mellom biologi og genetikk – livmor og egg – mor og barn – nå – brytes.
  2. n
n

Men vi mener likevel at det er nå med eggdonasjon den tøffeste grensen krysses. For det er her prinsippet og det grunnleggende rokkes ved.

n

Det at sæddonasjon er tillatt, mener vi ikke kannlikestilles:

n

For det er fysiologisk HELT forskjellig.

n

Frem til barnet blir født så er mors rolle ganske annerledes enn en manns. kvinne gravid, føder sitt barn, mor. Far blir juridisk sett far ved erklæring under svangerskapet

n

Det er medisinsk HELT forskjellig. (Hormonbehandling)n
Og det er etisk HELT forskjellig. (Bryte båndet mlm biologi og genetikk)

n

Og det blir derfor altfor enkelt å henvise hele debatten om eggdonasjon til likestillingsargumentet… For det er ikke på noen måte likt.

n

Dette er en sak som først og fremst handler om barn. Ikke oss voksne.

n

Derfor anbefales det å støtte flertallet i Prinsipprogramkomiteen – si fortsatt Nei til eggdonasjon, for det er vi som må sette grenser, ikke den teknologiske utviklingen. n
n
Takk for meg!

n

n
n

nnnn

n
n