Høyre vil ha flere «helsesistas»

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018n n Høyre må bli det partiet som går foran, og sørger for at alle tjenestene våre, tar ibruk den teknologien som eksisterer i dag og blir utviklet i fremtiden!n n

nn Se opptak av talen HERn
n
Gode landsmøte!

n

«Vi har det så godt som vi har det», sier et kjent sørlandsutrykk! Det bygger på tanken om at alt er akkurat passe greit, akkurat sånn som det er i dag. Fordi fornyelse er unødvendig og utvikling er oppskrytt! Det er lett sammenlignbart med hvordan mange opplever skolehelsetjenesten i dag, en fjern ting langt der borte, uten utvikling og fornyelse.

n

Elevers inntrykk av skolehelsetjenesten er preget av vaksiner, høydemålinger og en og annen klein presentasjon om hvordan barn blir til. Elevene kan gå forbi døra til helsesøster daglig, men når de kjenner de gjerne skulle hatt noen å snakke med, så kan den dørterskelen bare være så himla høy!n
n

n

Selv om regjeringen gjennomfører en rekordsatsing på helsesøstre og skolepsykologer så er vi ikke ferdige, vi tørre å se på de mulighetene vi har foran oss!

n

Norges mest kjente helsesøster er i dag på Snapchat, og hver eneste dag når hun ut til over 130.000 unge i hele landet med sine budskap om alt fra psykisk helse til overgrep.

n

Dette er et godt eksempel på hvordan man kan møte unge på deres plattform.

n

Fordi hvis man ikke må gå inn en dør er det ikke noen dørterskel.

n

Høyre må bli det partiet som går foran, og sørger for at alle tjenestene våre, tar i bruk den teknologien som eksisterer i dag og blir utviklet i fremtiden!

n

Teknologiutviklingen går så veldig fort, men vi tilpasser oss så alt for sakte. Det kan VI snu.

n

n

n
n

n

nnnn

n
n