Tiltak mot svart arbeid

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018n n Flere i regulert arbeid, styrking av de seriøse aktørene i bransjene og høyere skatteinntekter. ROT OG RUT vil bidra til et bærekraftig velferdssamfunn!n n

nn Se opptak av talen HER n n
n
n

nnnn

Kjære dirigenter, kjære landsmøte.n

n

Jeg vil gjerne presentere etnflott kinderegg for dere
n

n

Svart arbeid er ulovlig og umoralsk, er et betydelig samfunnsproblem og en trussel mot grunnleggende verdier i Norge.n
n
Virke estimerte i 2014 at staten årlig tapte opptil 70 milliarder i skatte og avgiftsinntekter som følge av svart arbeid. Skatt Øst estimerte det til 150 MRD samme år. Dette tilsvarer minst 115.000 sykepleiere eller lærere.

n

n

Den seriøse delen av næringslivet utkonkurreres av useriøs virksomhet og de ansatte i bransjene får redusert jobbtrygghet. I tillegg kan svart arbeid få store konsekvenser for den enkelte arbeidstaker, som mister trygderettigheter og rettsvern.n
n
Regjeringen jobber aktivt for å redusere SVART ARBEID og har i Regjering

n

satt inn mange gode tiltak for å begrense svart arbeid, det er jeg veldig godt fornøyd med.

n

n

MEN la oss påny se til de gode erfaringene man har med ROT og RUT fradraget i både Sverige og i Finland.n
Aksepten for svart arbeid her nå er svært lav, og det svarte markedet betydelig redusert.n
n
Kjære Landsmøte: Agder Høyre ber derfor regjeringen på nytt å se på muligheten for å innføre et ROT og RUT fradrag for å bekjempe svart arbeid i aktuelle bransjer og at det iverksettes gode informasjons- og holdningsskapende kampanjer for å aktivt motvirke svart arbeid.

n

Kjære venner: Dette kan bli et ønsket kinderegg: Flere i regulertnarbeid, styrking av de seriøse aktørene i bransjene og høyere skatteinntekter.
n
nROT OG RUT vil bidra til et bærekraftig velferdssamfunn!

n

Takk for oppmerksomheten!