Tiltak mot svart arbeid

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2018

Flere i regulert arbeid, styrking av de seriøse aktørene i bransjene og høyere skatteinntekter. ROT OG RUT vil bidra til et bærekraftig velferdssamfunn!

Se opptak av talen HER   

Kjære dirigenter, kjære landsmøte.

Jeg vil gjerne presentere et flott kinderegg for dere

Svart arbeid er ulovlig og umoralsk, er et betydelig samfunnsproblem og en trussel mot grunnleggende verdier i Norge.

Virke estimerte i 2014 at staten årlig tapte opptil 70 milliarder i skatte og avgiftsinntekter som følge av svart arbeid. Skatt Øst estimerte det til 150 MRD samme år. Dette tilsvarer minst 115.000 sykepleiere eller lærere.

 

Den seriøse delen av næringslivet utkonkurreres av useriøs virksomhet og de ansatte i bransjene får redusert jobbtrygghet. I tillegg kan svart arbeid få store konsekvenser for den enkelte arbeidstaker, som mister trygderettigheter og rettsvern.

Regjeringen jobber aktivt for å redusere SVART ARBEID og har i Regjering

satt inn mange gode tiltak for å begrense svart arbeid, det er jeg veldig godt fornøyd med.

 

MEN la oss påny se til de gode erfaringene man har med ROT og RUT fradraget i både Sverige og i Finland.
Aksepten for svart arbeid her nå er svært lav, og det svarte markedet betydelig redusert.

Kjære Landsmøte: Agder Høyre ber derfor regjeringen på nytt å se på muligheten for å innføre et ROT og RUT fradrag for å bekjempe svart arbeid i aktuelle bransjer og at det iverksettes gode informasjons- og holdningsskapende kampanjer for å aktivt motvirke svart arbeid.

Kjære venner: Dette kan bli et ønsket kinderegg: Flere i regulert arbeid, styrking av de seriøse aktørene i bransjene og høyere skatteinntekter.

ROT OG RUT vil bidra til et bærekraftig velferdssamfunn!

Takk for oppmerksomheten!